דו”חות וניירות עמדה

2024

מאי 2024, “דיקטטורה ללא גבולות”: דוח חדש של המוקד לפליטים ולמהגרים על כובד ידו הארוכה של הרודן האריתראי גם בישראל

2023

נובמבר 2023, נייר עמדה של פורום ארגוני הפליטים: על התוכנית הכלכלית לכלול בתוכה גם מענים לקהילות הפליטים

אוקטובר 2023, מכתב פורום ארגוני הפליטים לשר הרווחה יעקב מרגי ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ’: ההחמרה במצבם של מבקשי המקלט והפליטים לאור מלחמת “חרבות ברזל”

יולי 2023, כליאת מהגרים ומבקשי מקלט: דוח מעקב שנתי 2022

יולי 2023, מכתב פורום ארגוני הפליטים לשר הפנים והבריאות משה ארבל, ולשר הרווחה יעקב מרגי: מתן זכויות סוציאליות לאזרחי אריתריאה

מארס 2023, פגיעות כפולה: פגיעות מגדרית של נשים ולהט”ב במערכת ההגירה בישראל

ינואר 2023, פגיעה בפליטים היא סכנה לדמוקרטיה, ופגיעה בדמוקרטיה היא סכנה לפליטים, נייר עמדה של פורום ארגוני הפליטים

2022

דצמבר 2022, “ישראל היא לא מדינה שקולטת פליטים”, נייר עמדה של פורום ארגוני הפליטים

דצמבר 2022, כליאת מהגרים ומבקשי מקלט: דוח מעקב שנתי 2021

יולי 2022, דחייה לדורות: הכשלים בבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה בישראל

יוני 2022, מעמדם של ילדי מבקשי מקלט בישראל וברחבי העולם: דוח מחקר

יוני 2022, 27 הנשים קורבנות הסחר מאתיופיה: קריאה למתן מעמד קבע, פנייה של פורום ארגוני הפליטים

מאי 2022, זכותם של אזרחי אוקראינה לקיום בכבוד, נייר עמדה של פורום ארגוני הפליטים

אפריל 2022, הגנה מפני הרחקה חייבת לבוא עם זכויות, נייר עמדה של פורום ארגוני הפליטים

מרץ 2022, עמדת המוקד לפליטים ולמהגרים לקראת הדיון בועדה המיוחדת לעובדים זרים ביום 23.3.22 בנושא “פעילות מתקן המסורבים יהלו”ם”

מרץ 2022, מתן הגנה זמנית לפליטים ולפליטות מאוקראינה, נייר עמדה של פורום ארגוני הפליטים

ינואר 2022, דוח שנתי לשנת 2021

2021

דצמבר 2021, מסמך רקע לדיון ביום 14.12.2021 בנושא “חסרות מעמד בישראל – לציון יום זכויות האדם בכנסת”

דצמבר 2021, נייר עמדה לקראת סיור במתקן הכליאה למועמדים לגירוש “גבעון”

דצמבר 2021, דוח “עשרים שנות מאבק בסחר בבני אדם”

דצמבר 2021, נייר עמדה בנושא “מדיניות הגירוש של ילדי העובדות והעובדים הזרים, בדגש על מדיניות האכיפה כלפי תלמידי בית ספר”

אוקטובר 2021 – תמונת מצב: מבקשי מקלט מאריתריאה וסודאן בישראל, נייר עמדה של פורום ארגוני הפליטים

יולי 2021, כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2020

2020

נובמבר 2020 – תמונת מצב: מבקשי מקלט מאריתריאה וסודאן בישראל, נייר עמדה של פורום ארגוני הפליטים

נובמבר 2020 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2019

ספטמבר 2020 – מסמך רקע לדיון ביום 16.9.2020 בנושא “מעמדן של נשים קורבנות סחר, בדגש על סיפורן של 27 נשים שנחטפו מאתיופיה והוכרו כקורבנות סחר למטרות שירותי מין”

ספטמבר 2020 – “אין מוצא: מהגרים מחוסרי אזרחות בפועל”

ספטמבר 2020 – “מעלות אבק: ההימנעות השיטתית של מדינת ישראל מהכרעה בבקשות מוצדקות למקלט”.

מרץ 2020 – השלכות מגיפת הקורונה על מבקשי המקלט, נייר עמדה של פורום ארגוני הפליטים

פברואר 2020 – כלי שרת: כבילה וניצול של עובדי בניין מתורכיה

ינואר 2020 – לא מדובר: מבקשי מקלט מסודן ניצולי עינויים במדבר סיני

2019

דצמבר 2019 – 20 שנות כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל

נובמבר 2019 – 20 שנות מציאות: 20 שנה למוקד לפליטים ולמהגרים.

אוגוסט 2019 – נייר עמדה: מבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן – תמונת מצב. פורום אירגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

אוגוסט 2019 – נייר עמדה: פתרונות לקליטה ולשילוב מבקשי המקלט ושיקום דרום ת”א. פורום אירגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

יוני 2019 – הערות ארגוני זכויות האדם בנושא התוכנית הלאומית למאבק בסחר בבני אדם. פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

מאי 2019 – “שוד ושבר- על הכשלים של חוק הפיקדון ויישומו“, דו”ח המוקד לפליטים ולמהגרים וקו לעובד.

אפריל 2019 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2018.

פברואר 2019 – נייר עמדה: מבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן – תמונת מצב. פורום אירגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

פברואר 2019 – נייר עמדה: מעצר וגירוש ילדי מהגרים בישראל – תמונת מצב.

2018

דצמבר 2018 – “משתרכים בתור: התורים בלשכת רשות ההגירה בבני ברק בראשית שנת 2018”.

דצמבר 2018 – מדריך לקליטה ולשילוב של מבקשי מקלט.

נובמבר 2018 – “לא תתעמר בה: עשור לנוהל הסדרת מעמדם של מהגרות ומהגרים קורבנות .אלימות במשפחה”, בשיתוף עם המרכז לסיוע משפטי של המרכז הרפורמי לדת ומדינה.

אוקטובר 2018 – “הנה ערלה אזנם: הליכי מקלט בישראל”.

אוקטובר 2018 – נייר עמדה: “גירוש לאריתריאה משמעו גירוש לסכנה – אין שיפור במצב זכויות האדם שם”. פורום אירגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

אוגוסט 2018 – נייר עמדה: מעצר ילדי מהגרים בישראל.

יולי 2018 – תגובת ארגוני זכויות האדם לדו”ח מחלקת המדינה האמריקאית בעניין המאבק בסחר בבני אדם לשנת 2018.

יולי 2018 – נייר עמדה: אף מדינה דמוקרטית לא מגרשת לאריתריאה. פורום אירגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

מאי 2018 – נייר עמדה: מבקשי מקלט מאריתריאה בישראל.

מאי 2018 – נייר עמדה: “דוח מעקב מבקר המדינה חושף: המדינה ממשיכה להפקיר את מבקשי המקלט תוך פגיעה חריפה בהם ובתושבי דרום ת”א”. פורום אירגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

מאי 2018 – נייר עמדה: דו”ח מבקר המדינה – הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל. פורום אירגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

מרץ 2018 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2017.

ינואר 2018 – “עדיף כלא בישראל מלמות בדרך” – דו”ח חוקרות של עדויות העוזבים “מרצון” לרואנדה ואוגנדה.

2017

דצמבר 2017 – חיים ומוות ביד הלשון: פגמים בהליך המקלט הנובעים מכשלים בתרגום.

אוקטובר 2017 – נייר עמדה: מבקשי מקלט מהרי הנובה.

ספטמבר 2017 – נייר עמדה – מתדפקים בשער: הכשלים בגישה למערכת המקלט בשל גידול במספר הפונים באוקראינה וגיאורגיה.

ספטמבר 2017 – ״מִשְׁפַט אֶחָד יהְיֶה לָכֶם״ – על מעצרם המנהלי של מבקשי מקלט מעורבים בפלילים.

ספטמבר 2017 – נייר עמדה: “בדלת האחורית” – מגמות חדשות של סחר בבני אדם תוך ניצול מערכת המקלט בישראל.

יוני 2017 – סחר בבני אדם בישראל – דו”ח מעקב שנתי 2016.

מרץ 2017 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2016.

ינואר 2017 עובדות סיעוד ממזרח אירופה – סקירת מצב.

2016

דצמבר 2016 – נשכחו בכלא: מעצר ממושך של מהגרים.

דצמבר 2016 – מרים את ראשו: עדויות חדשות מסיני.

נובמבר 2016 – בית הדין לעררים.

אפריל 2016 – סחר בבני אדם בישראל- דו״ח מעקב שנתי 2015 .

פברואר 2016 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2015.

2015

דצמבר 2015- “המבוך: בירוקרטיה, מעמד וזכויות אדם”.

נובמבר 2015 – “אופק שהייה בטוח”? עדויות ותצהירים שנגבו ממבקשי מקלט שעזבו מישראל לאוגנדה.

אוקטובר 2015 – מי מפקח על הפקחים? על אלימות פקחי רשות ההגירה כלפי מהגרים.

יולי 2015 – רואנדה או סהרונים: דו”ח מעקב – מבקשי מקלט בכלא חולות.

מרץ 2015 – עבדות וסחר בבני אדם בישראל – תמונת מצב.

פברואר 2015 – באין רצון חופשי: הליך החזרה “מרצון” של מבקשי מקלט בישראל.

2014

דצמבר 2014- מדיניות ההכשלה: התעמרות רשות ההגירה במבקשי מקלט בעת חידוש אשרתם.

דצמבר 2014 – אין מקלט: מדיניות המקלט ביחס לאזרחי אריתריאה וסודאן.

ספטמבר 2014 – לנהל את הייאוש | דו”ח מעקב: מבקשי מקלט במתקן חולות, אפריל-ספטמבר 2014.

יולי 2014 – פליטים מעידים על אלימות נגדם בעת דיכוי צעדת מחאה מחולות.

יולי 2014 – עבדות בלב ים: עבדות בענף הדיג בישראל.

מרץ 2014 – “מכלא לכלא”: מתקן הכליאה חולות.

מרץ 2014- “לייעל את התהליך”: על התעמרות רשות ההגירה במבקשי מקלט בעת חידוש אשרות שחרור בתנאים מגבילים.

פברואר 2014 – נייר עמדה: יש חלופות למעצר ילדים.

ינואר 2014 – חלופות למעצר של ילדי מהגרים בישראל.

ינואר 2014 – בתי הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין ושל “מסתננים”.

2013

דצמבר 2013 – דו”ח מחקר: מיפוי תנאי המעצר והכליאה של ילדי מהגרי עבודה ופליטים בישראל.

דצמבר 2013 – נייר עמדה: פקחי רשות ההגירה מפעילים אלימות נגד מבקשי מקלט המפגינים בדרישה לחירות.

נובמבר 2013 – “הדרך היחידה החוצה היא הביתה”: חיי מבקשי המקלט הכלואים תחת החוק למניעת הסתננות, ינואר-נובמבר 2013.

אוגוסט 2013 – רחוק מהעין: כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בבתי כלא פליליים בישראל.

מרץ 2013 – על מבקשי מקלט המוחזקים במעצר מופעל לחץ לעזוב.

2012

דצמבר 2012 – “אל תשלחו אותנו חזרה, כדי שנהפוך שוב לפליטים” – מנתיני מדינה עוינת למגורשים: קהילת יוצאי דרום סודאן בישראל.

אוקטובר 2012 – דרכם של מבקשי מקלט נחסמת בגבול.

אוקטובר 2012 – עונו במדבר, נכלאו בישראל: מבקשי מקלט עצורים מכוח החוק למניעת הסתננות, יוני-ספטמבר 2012.

יולי 2012 – תמונת מצב: מעצר וגירוש פליטי דרום סודאן מישראל.

יוני 2012 – “סרטן בגוף שלנו”: על הסתה גזעית נגד מבקשי מקלט מאפריקה, אפליה ופשעי שנאה נגדם, ינואר-יוני 2012.

מרץ 2012 – עד שיאטם ליבנו: הליכי מקלט בישראל.

מרץ 2012 – המקלטים בישראל לנשים ולגברים שורדי סחר בבני אדם.

2011

דצמבר 2011 – נייר עמדה: מעצר קטינים בלתי מלווים וילדי פליטים בישראל.

נובמבר 2011 – נייר עמדה: הגיע הזמן להציל את מאות הפליטים המוחזקים במחנות העינויים בסיני.

אוגוסט 2011 – נייר עמדה: הצעת חוק למניעת הסתננות (תיקון מס’ 3 והוראת שעה), התשע”א – 2011.

פברואר 2011 – מתי מדבר: עדויות ממדבר סיני, שנת 2010.

2010

יוני 2010 – תמונת מצב: מבקשי מקלט ופליטים בישראל, מאי 2010.

יוני 2010 – נייר עמדה: סחר בבני אדם, ניצול למטרות מין ועבדות של מהגרות עבודה ופליטות.

פברואר 2010 – הצעת החוק למניעת הסתננות – שקרים ומציאות

2009

דצמבר 2009 – סחר בבני אדם בישראל, 2009-2008: חקיקה, אכיפה, פסיקה

אוגוסט 2009 – עקרונות להסדר העסקתם של מהגרי עבודה בישראל.

אוגוסט 2009 – נייר עמדה: עקרונות להסדר העסקתם של מהגרי עבודה בישראל.

אוגוסט 2009 – נייר עמדה: הקניית מעמד למשפחות מהגרי עבודה.

יולי 2009 – נייר עמדה: מידע על מבצע הגירוש של רשות ההגירה שנפתח ב-1.7.2009.

יולי 2009 – נייר עמדה: מרבית עצורי יחידת עוז הם מבקשי מקלט.

יולי 2009 – נייר עמדה: החוק למניעת הסתננות בדרך לקריאה שנייה ושלישית.

יולי 2009 – נייר עמדה: מעצר וגירוש משפחות מהגרי עבודה.

“כי גרים היינו” – דו”ח עשור לפעילות המוקד.

2008

אוקטובר 2008 – סחר בבני אדם, פליטים והגירה. דף מידע יולי-ספטמבר 2008.

יולי 2008 – נייר עמדה: עונשי בושה.

יוני 2008 – עיקרון איסור הגירוש (עיקרון אי-ההחזרה).

יוני 2008 – מעצר מבקשי מקלט ופליטים.

פברואר 2008 – “למנוחה לא נגרם כל נזק”: התמודדות מערכת המשפט על הסחר בבני אדם בשנת 2007.

פברואר 2008 – נייר עמדה: עקרונות מנחים להגנה על פליטים ומבקשי מקלט במדינת ישראל.

2007

דצמבר 2007 – מיסוד הזנות: בין מיתוס למציאות. מחקר משווה בארבע מדינות.

אוקטובר 2007 – “עוד משלוח מטשקנט”: קווים לדמותו של סוחר הנשים הישראלי.

אוגוסט 2007 – חירות בע”מ: כבילת מהגרי עבודה לתאגידי כוח אדם.

יוני 2007 – סרסורים של נייר: מודעות פרסום לשירותי זנות בישראל.

מאי 2007 – הגירשת וגם ירשת? מדינת ישראל והסחר בבני אדם: בין מאבק כלכלי לגזל שיטתי.

אפריל 2007 – “ויקוו למשפט והנה משפח”: מגמות במשפט בעבירת הסחר בבני אדם בשנת 2006.

מרץ 2007 – כבילת מהגרי עבודה לתאגידים.

2006

אוגוסט 2006 – נייר עמדה: הגנה על קורבנות סחר, עבדות ועבודת כפייה.

יולי 2006 – עקרונות להסדר העסקתם של מהגרי עבודה בישראל.

פברואר 2006 – ענישה בתיקי סחר בנשים ועבירות נלוות בשנת 2005.

ינואר 2006 – אשרות לקורבנות סחר בבני אדם בישראל: בין המצוי לרצוי.

2005

נובמבר 2005 – נייר עמדה: העמדה לדין של קורבנות הסחר בנשים.

אוקטובר 2005- יישום דו”ח אנדורן: חשש ממשי לסחר בבני אדם במדינת ישראל.

יולי 2005 – משוואה עם נעלם: לקוחות של נשים הנסחרות בישראל.

2004

מאי 2004 – נייר עמדה: מנהלת ההגירה ככלי שרת בידי מעסיקים המבקשים לפגוע בעובדיהם החוקיים.

2003

אוגוסט 2003 – אשה עוברת לסוחר: סחר בנשים בישראל, 2003.

מאי 2003 – מינהלת ההגירה או יחידת גירוש?

2002

אוקטובר 2002 – “כי גרים הייתם”: עבדות מודרנית וסחר בבני אדם במדינת ישראל.

2001

דצמבר 2001 – סחר נשים בישראל: דו”ח עדכני ל-2001.

 

 

x