hotline post image

נייר עמדה: מבקשי מקלט מהרי הנובה

בישראל חיים כיום על פי הערכות בני הקהילה כ-300 מבקשי מקלט שנמלטו מאזור הנילוס הכחול ומדרום קורדופן, אזור המכונה “הרי הנובה” אשר בדרום הרפובליקה של סודן. באזור מתרחשת זה שש שנים מלחמה עקובה מדם ורצח אזרחים על־ידי השלטון. בשנים האחרונות ניכר שינוי במדיניותה של ממשלת ישראל ביחס לבני חבל דארפור שבמערב סודן והיא רואה בהם, גם אם לא באופן רשמי, פליטים שנמלטו מרצח עם. עם זאת, עדויותיהם של הנובים לא זוכות להתייחסות והמידע על המתרחש בחבל ארץ זה מועט וכמעט ולא נשמע.
במסמך זה נעמוד על המתרחש באזורים אלו, על הסכנה הנשקפת לנובים בארצם והסיבות שהניעו אותם לבקש מקלט בישראל; נסיים בהמלצות לממשלת ישראל ובמיוחד לרשות האוכלוסין וההגירה בנוגע למדיניות הראויה כלפי מבקשי מקלט מהרי הנובה והנילוס הכחול.

לקריאה לחצו כאן

x