צילום: אקטיבסטילס

המוקד פועל במספר מישורים: בלב המוקד מצוי קו חם המעניק סיוע פרטני לפונים אליו. במסגרת הפעילות הציבורית, החינוך, המשפט, והתקשורת מיתרגמות פניות אלו לכדי פעולה אל מול רשויות המדינה והחברה הישראלית מתוך מטרה לקדם מדיניות ממשלתית צודקת ולעורר שיח ציבורי ערכי אודות אחריותה ואופן פעולתה של החברה הישראלית כלפי מהגרים ומבקשי מקלט בישראל.

אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו ולהתנסות באקטיביזם חברתי, להשפיע על דמותה של החברה הישראלית כחברה מוסרית ואחראית ולסייע לאלו שכמעט איש אינו רואה.

 

    באיזה תחום תרצה לסייע

    x