hotline post image

דו”ח המעקב השנתי של מהגרים ופליטים לשנת 2018

דו”ח חדש של המוקד לפליטים ולמהגרים חושף: כיצד נראית מציאות החיים של אימהות וילדים במעצר מנהלי-הגירתי

 

דו”ח המעקב השנתי של המוקד לפליטים ולמהגרים בשנת 2018 חושף: כליאת נשים עם ילדיהן לקראת גירוש, מניעת גישה למערכת המקלט לכלואים במתקן יהלו”ם (מתקן המסורבים), ועדויות קשות על אלימות מצד פקחי רשות האוכלוסין.

 

למרות שמחקרים רבים מבהירים כי כליאה של ילדים, גם אם לתקופה קצרה, גורמת נזק לרווחתם הנפשית והפיזית – מדינת ישראל ממשיכה לכלוא ילדים במעצר מנהלי-הגירתי כדי לגרשם עם הוריהם. זאת כאשר שב”ס וגורמים מטפלים אחרים בעצמם מצהירים כי הכלא אינו מקום לילדים ולמרות שהמדינה טרם קבעה הוראות בדבר כליאת משפחות וילדים וחוק הכניסה לישראל לא מתייחס לכליאת קטינים.

 

הדו”ח חושף ליקויים חמורים בטיפול במסורבי כניסה במתקן הכליאה יהלו”ם המנוהל על ידי רשות האוכלוסין: קבוצת מבקשי מקלט מסרי לנקה נחתה בישראל באוקטובר 2018, בניסיון להימלט על חייהם עקב רדיפה במדינת מוצאם. למרות שהביעו רצון להגיש בקשות מקלט, זכות זאת נמנעה מהם ונמסר להם כי הם יגורשו באופן מיידי. מבקשי המקלט הוחזקו במתקן יהלו”ם ובבית הסוהר גבעון ללא קשר עם העולם החיצון. גירושם נמנע רק הודות להתערבות המוקד לפליטים ולמהגרים אשר הגן על זכותם להגיש בקשות מקלט.

 

במהלך שנת 2018 גבה המוקד עדויות רבות על אלימות מצד פקחי רשות האוכלוסין: בעיטות, מכות קשות, חנק, ואף התעללות נפשית ומילולית – כל אלו ועוד היו מנת חלקם של מהגרים ומבקשי מקלט שהופקדו בידי פקחי רשות האוכלוסין. המוקד לפליטים ולמהגרים פנה פעם אחר פעם לרשות בדרישה לחקור את המקרים, לנקוט בצעדים כלפי הפקחים האלימים, ולהקים גוף חוקר עצמאי אשר יחקור ויטפל במקרים.

לקריאה

x