hotline post image

הנה ערלה אזנם: הליכי מקלט בישראל

דו”ח מעקב חדש של המוקד לפליטים ולמהגרים חושף פגמים חמורים נוספים של מערכת המקלט הישראלית שניכר שכל מטרתה היא דחיית כמה שיותר בקשות מקלט וגירוש מבקשי מקלט מישראל.

הדו”ח החדש, “הנה ערלה אזנם: הליכי מקלט בישראל” מציב זרקור על חוסר העקביות, על גרירת הרגליים, ועל הפגמים החמורים בהליכי המקלט בישראל.

דחיות אוטומטיות של בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה, הימנעות מקבלת החלטות במשך שנים ארוכות בבקשות מקלט של שורדי רצח העם בדארפור, הנילוס הכחול והרי הנובה בסודן, כשלים חמורים בתרגום המובילים לעיוותים בראיונות מקלט ובגיבוש ההחלטות בבקשות המקלט, פרשנות מעוותת של אמנת הפליטים והנחיות נציבות האו”ם לפליטים – כל אלו ועוד יוצרים מצב שבו יחידת הטיפול במבקשי מקלט חוטאת למהותה ומטרתה של מערכת המקלט: ההגנה על פליטים.

הדו”ח מתאר מגוון מקרים המדגימים את מחדליה הרבים של יחידת הטיפול במבקשי מקלט וחושף את עומק הכשלים העומדים בבסיס תפקודה של היחידה. כמעט עשור לאחר שהוקמה, יחידת הטיפול במבקשי מקלט נכשלת פעם אחר פעם מלקיים את תכליתה היסודית – זיהוי פליטים על מנת שיזכו להגנה המגיעה להם.

לחצו כאן לקריאת הדו”ח המלא

x