דו”חות וניירות עמדה

2021

יולי 2021, כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2020

2020

נובמבר 2020 – תמונת מצב: מבקשי מקלט מאריתריאה וסודאן בישראל, נייר עמדה של פורום ארגוני הפליטים

נובמבר 2020 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2019

ספטמבר 2020 – “אין מוצא: מהגרים מחוסרי אזרחות בפועל”

ספטמבר 2020 – “מעלות אבק: ההימנעות השיטתית של מדינת ישראל מהכרעה בבקשות מוצדקות למקלט”.

מרץ 2020 – נייר עמדה: השלכות מגיפת הקורונה על מבקשי המקלט

פברואר 2020 – כלי שרת: כבילה וניצול של עובדי בניין מתורכיה

ינואר 2020 – לא מדובר: מבקשי מקלט מסודן ניצולי עינויים במדבר סיני

2019

דצמבר 2019 – 20 שנות כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל

נובמבר 2019 – 20 שנות מציאות: 20 שנה למוקד לפליטים ולמהגרים.

אוגוסט 2019 – נייר עמדה: מבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן – תמונת מצב. פורום אירגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

אוגוסט 2019 – נייר עמדה: פתרונות לקליטה ולשילוב מבקשי המקלט ושיקום דרום ת”א. פורום אירגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

יוני 2019 – הערות ארגוני זכויות האדם בנושא התוכנית הלאומית למאבק בסחר בבני אדם. פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

מאי 2019 – “שוד ושבר- על הכשלים של חוק הפיקדון ויישומו“, דו”ח המוקד לפליטים ולמהגרים וקו לעובד.

אפריל 2019 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2018.

פברואר 2019 – נייר עמדה: מבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן – תמונת מצב. פורום אירגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

פברואר 2019 – נייר עמדה: מעצר וגירוש ילדי מהגרים בישראל – תמונת מצב.

2018

דצמבר 2018 – “משתרכים בתור: התורים בלשכת רשות ההגירה בבני ברק בראשית שנת 2018”.

דצמבר 2018 – מדריך לקליטה ולשילוב של מבקשי מקלט.

נובמבר 2018 – “לא תתעמר בה: עשור לנוהל הסדרת מעמדם של מהגרות ומהגרים קורבנות .אלימות במשפחה”, בשיתוף עם המרכז לסיוע משפטי של המרכז הרפורמי לדת ומדינה.

אוקטובר 2018 – “הנה ערלה אזנם: הליכי מקלט בישראל”.

אוקטובר 2018 – נייר עמדה: “גירוש לאריתריאה משמעו גירוש לסכנה – אין שיפור במצב זכויות האדם שם”. פורום אירגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

אוגוסט 2018 – נייר עמדה: מעצר ילדי מהגרים בישראל.

יולי 2018 – תגובת ארגוני זכויות האדם לדו”ח מחלקת המדינה האמריקאית בעניין המאבק בסחר בבני אדם לשנת 2018.

יולי 2018 – נייר עמדה: אף מדינה דמוקרטית לא מגרשת לאריתריאה. פורום אירגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

מאי 2018 – נייר עמדה: מבקשי מקלט מאריתריאה בישראל.

מאי 2018 – נייר עמדה: “דוח מעקב מבקר המדינה חושף: המדינה ממשיכה להפקיר את מבקשי המקלט תוך פגיעה חריפה בהם ובתושבי דרום ת”א”. פורום אירגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

מאי 2018 – נייר עמדה: דו”ח מבקר המדינה – הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל. פורום אירגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל.

מרץ 2018 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2017.

ינואר 2018 – “עדיף כלא בישראל מלמות בדרך” – דו”ח חוקרות של עדויות העוזבים “מרצון” לרואנדה ואוגנדה.

2017

דצמבר 2017 – חיים ומוות ביד הלשון: פגמים בהליך המקלט הנובעים מכשלים בתרגום.

אוקטובר 2017 – נייר עמדה: מבקשי מקלט מהרי הנובה.

ספטמבר 2017 – נייר עמדה – מתדפקים בשער: הכשלים בגישה למערכת המקלט בשל גידול במספר הפונים באוקראינה וגיאורגיה.

ספטמבר 2017 – ״מִשְׁפַט אֶחָד יהְיֶה לָכֶם״ – על מעצרם המנהלי של מבקשי מקלט מעורבים בפלילים.

ספטמבר 2017 – נייר עמדה: “בדלת האחורית” – מגמות חדשות של סחר בבני אדם תוך ניצול מערכת המקלט בישראל.

יוני 2017 – סחר בבני אדם בישראל – דו”ח מעקב שנתי 2016.

מרץ 2017 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2016.

ינואר 2017 עובדות סיעוד ממזרח אירופה – סקירת מצב.

2016

דצמבר 2016 – נשכחו בכלא: מעצר ממושך של מהגרים.

דצמבר 2016 – מרים את ראשו: עדויות חדשות מסיני.

נובמבר 2016 – בית הדין לעררים.

אפריל 2016 – סחר בבני אדם בישראל- דו״ח מעקב שנתי 2015 .

פברואר 2016 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2015.

2015

דצמבר 2015- “המבוך: בירוקרטיה, מעמד וזכויות אדם”.

נובמבר 2015 – “אופק שהייה בטוח”? עדויות ותצהירים שנגבו ממבקשי מקלט שעזבו מישראל לאוגנדה.

אוקטובר 2015 – מי מפקח על הפקחים? על אלימות פקחי רשות ההגירה כלפי מהגרים.

יולי 2015 – רואנדה או סהרונים: דו”ח מעקב – מבקשי מקלט בכלא חולות.

מרץ 2015 – עבדות וסחר בבני אדם בישראל – תמונת מצב.

פברואר 2015 – באין רצון חופשי: הליך החזרה “מרצון” של מבקשי מקלט בישראל.

2014

דצמבר 2014- מדיניות ההכשלה: התעמרות רשות ההגירה במבקשי מקלט בעת חידוש אשרתם.

דצמבר 2014 – אין מקלט: מדיניות המקלט ביחס לאזרחי אריתריאה וסודאן.

ספטמבר 2014 – לנהל את הייאוש | דו”ח מעקב: מבקשי מקלט במתקן חולות, אפריל-ספטמבר 2014.

יולי 2014 – פליטים מעידים על אלימות נגדם בעת דיכוי צעדת מחאה מחולות.

יולי 2014 – עבדות בלב ים: עבדות בענף הדיג בישראל.

מרץ 2014 – “מכלא לכלא”: מתקן הכליאה חולות.

מרץ 2014- “לייעל את התהליך”: על התעמרות רשות ההגירה במבקשי מקלט בעת חידוש אשרות שחרור בתנאים מגבילים.

פברואר 2014 – נייר עמדה: יש חלופות למעצר ילדים.

ינואר 2014 – חלופות למעצר של ילדי מהגרים בישראל.

ינואר 2014 – בתי הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין ושל “מסתננים”.

2013

דצמבר 2013 – דו”ח מחקר: מיפוי תנאי המעצר והכליאה של ילדי מהגרי עבודה ופליטים בישראל.

דצמבר 2013 – נייר עמדה: פקחי רשות ההגירה מפעילים אלימות נגד מבקשי מקלט המפגינים בדרישה לחירות.

נובמבר 2013 – “הדרך היחידה החוצה היא הביתה”: חיי מבקשי המקלט הכלואים תחת החוק למניעת הסתננות, ינואר-נובמבר 2013.

אוגוסט 2013 – רחוק מהעין: כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בבתי כלא פליליים בישראל.

מרץ 2013 – על מבקשי מקלט המוחזקים במעצר מופעל לחץ לעזוב.

2012

דצמבר 2012 – “אל תשלחו אותנו חזרה, כדי שנהפוך שוב לפליטים” – מנתיני מדינה עוינת למגורשים: קהילת יוצאי דרום סודאן בישראל.

אוקטובר 2012 – דרכם של מבקשי מקלט נחסמת בגבול.

אוקטובר 2012 – עונו במדבר, נכלאו בישראל: מבקשי מקלט עצורים מכוח החוק למניעת הסתננות, יוני-ספטמבר 2012.

יולי 2012 – תמונת מצב: מעצר וגירוש פליטי דרום סודאן מישראל.

יוני 2012 – “סרטן בגוף שלנו”: על הסתה גזעית נגד מבקשי מקלט מאפריקה, אפליה ופשעי שנאה נגדם, ינואר-יוני 2012.

מרץ 2012 – עד שיאטם ליבנו: הליכי מקלט בישראל.

מרץ 2012 – המקלטים בישראל לנשים ולגברים שורדי סחר בבני אדם.

2011

דצמבר 2011 – נייר עמדה: מעצר קטינים בלתי מלווים וילדי פליטים בישראל.

נובמבר 2011 – נייר עמדה: הגיע הזמן להציל את מאות הפליטים המוחזקים במחנות העינויים בסיני.

אוגוסט 2011 – נייר עמדה: הצעת חוק למניעת הסתננות (תיקון מס’ 3 והוראת שעה), התשע”א – 2011.

פברואר 2011 – מתי מדבר: עדויות ממדבר סיני, שנת 2010.

2010

יוני 2010 – תמונת מצב: מבקשי מקלט ופליטים בישראל, מאי 2010.

יוני 2010 – נייר עמדה: סחר בבני אדם, ניצול למטרות מין ועבדות של מהגרות עבודה ופליטות.

פברואר 2010 – הצעת החוק למניעת הסתננות – שקרים ומציאות

2009

דצמבר 2009 – סחר בבני אדם בישראל, 2009-2008: חקיקה, אכיפה, פסיקה

אוגוסט 2009 – עקרונות להסדר העסקתם של מהגרי עבודה בישראל.

אוגוסט 2009 – נייר עמדה: עקרונות להסדר העסקתם של מהגרי עבודה בישראל.

אוגוסט 2009 – נייר עמדה: הקניית מעמד למשפחות מהגרי עבודה.

יולי 2009 – נייר עמדה: מידע על מבצע הגירוש של רשות ההגירה שנפתח ב-1.7.2009.

יולי 2009 – נייר עמדה: מרבית עצורי יחידת עוז הם מבקשי מקלט.

יולי 2009 – נייר עמדה: החוק למניעת הסתננות בדרך לקריאה שנייה ושלישית.

יולי 2009 – נייר עמדה: מעצר וגירוש משפחות מהגרי עבודה.

“כי גרים היינו” – דו”ח עשור לפעילות המוקד.

2008

אוקטובר 2008 – סחר בבני אדם, פליטים והגירה. דף מידע יולי-ספטמבר 2008.

יולי 2008 – נייר עמדה: עונשי בושה.

יוני 2008 – עיקרון איסור הגירוש (עיקרון אי-ההחזרה).

יוני 2008 – מעצר מבקשי מקלט ופליטים.

פברואר 2008 – “למנוחה לא נגרם כל נזק”: התמודדות מערכת המשפט על הסחר בבני אדם בשנת 2007.

פברואר 2008 – נייר עמדה: עקרונות מנחים להגנה על פליטים ומבקשי מקלט במדינת ישראל.

2007

דצמבר 2007 – מיסוד הזנות: בין מיתוס למציאות. מחקר משווה בארבע מדינות.

אוקטובר 2007 – “עוד משלוח מטשקנט”: קווים לדמותו של סוחר הנשים הישראלי.

אוגוסט 2007 – חירות בע”מ: כבילת מהגרי עבודה לתאגידי כוח אדם.

יוני 2007 – סרסורים של נייר: מודעות פרסום לשירותי זנות בישראל.

מאי 2007 – הגירשת וגם ירשת? מדינת ישראל והסחר בבני אדם: בין מאבק כלכלי לגזל שיטתי.

אפריל 2007 – “ויקוו למשפט והנה משפח”: מגמות במשפט בעבירת הסחר בבני אדם בשנת 2006.

מרץ 2007 – כבילת מהגרי עבודה לתאגידים.

2006

אוגוסט 2006 – נייר עמדה: הגנה על קורבנות סחר, עבדות ועבודת כפייה.

יולי 2006 – עקרונות להסדר העסקתם של מהגרי עבודה בישראל.

פברואר 2006 – ענישה בתיקי סחר בנשים ועבירות נלוות בשנת 2005.

ינואר 2006 – אשרות לקורבנות סחר בבני אדם בישראל: בין המצוי לרצוי.

2005

נובמבר 2005 – נייר עמדה: העמדה לדין של קורבנות הסחר בנשים.

אוקטובר 2005- יישום דו”ח אנדורן: חשש ממשי לסחר בבני אדם במדינת ישראל.

יולי 2005 – משוואה עם נעלם: לקוחות של נשים הנסחרות בישראל.

2004

מאי 2004 – נייר עמדה: מנהלת ההגירה ככלי שרת בידי מעסיקים המבקשים לפגוע בעובדיהם החוקיים.

2003

אוגוסט 2003 – אשה עוברת לסוחר: סחר בנשים בישראל, 2003.

מאי 2003 – מינהלת ההגירה או יחידת גירוש?

2002

אוקטובר 2002 – “כי גרים הייתם”: עבדות מודרנית וסחר בבני אדם במדינת ישראל.

2001

דצמבר 2001 – סחר נשים בישראל: דו”ח עדכני ל-2001.

 

 

x