דו”חות

2018

מרץ 2018 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2017
ינואר 2018 – “עדיף כלא בישראל מלמות בדרך” – דו”ח חוקרות של עדויות העוזבים “מרצון” לרואנדה ואוגנדה

2017

דצמבר 2017 – חיים ומוות ביד הלשון: פגמים בהליך המקלט הנובעים מכשלים בתרגום
אוקטובר 2017 – נייר עמדה: מבקשי מקלט מהרי הנובה
ספטמבר 2017 – נייר עמדה – מתדפקים בשער: הכשלים בגישה למערכת המקלט בשל גידול במספר הפונים באוקראינה וגיאורגיה
ספטמבר 2017 – ״מִשְׁפַט אֶחָד יהְיֶה לָכֶם״ – על מעצרם המנהלי של מבקשי מקלט מעורבים בפלילים
ספטמבר 2017 – נייר עמדה: “בדלת האחורית” – מגמות חדשות של סחר בבני אדם תוך ניצול מערכת המקלט בישראל
יוני 2017 – סחר בבני אדם בישראל – דו”ח מעקב שנתי 2016
מרץ 2017 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2016
ינואר 2017 עובדות סיעוד ממזרח אירופה – סקירת מצב

2016

דצמבר 2016 – נשכחו בכלא: מעצר ממושך של מהגרים
דצמבר 2016 – מרים את ראשו: עדויות חדשות מסיני
נובמבר 2016 – בית הדין לעררים
אפריל 2016 – סחר בבני אדם בישראל- דו״ח מעקב שנתי 2015 
פברואר 2016 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2015

2015

דצמבר 2015- “המבוך: בירוקרטיה, מעמד וזכויות אדם”
נובמבר 2015 – “אופק שהייה בטוח”? עדויות ותצהירים שנגבו ממבקשי מקלט שעזבו מישראל לאוגנדה
אוקטובר 2015 – מי מפקח על הפקחים? על אלימות פקחי רשות ההגירה כלפי מהגרים
יולי 2015 – רואנדה או סהרונים: דו”ח מעקב – מבקשי מקלט בכלא חולות
פברואר 2015 – באין רצון חופשי: הליך החזרה “מרצון” של מבקשי מקלט בישראל

2014

דצמבר 2014- מדיניות ההכשלה: התעמרות רשות ההגירה במבקשי מקלט בעת חידוש אשרתם
דצמבר 2014 – אין מקלט: מדיניות המקלט ביחס לאזרחי אריתריאה וסודאן
ספטמבר 2014 – לנהל את הייאוש | דו”ח מעקב: מבקשי מקלט במתקן חולות, אפריל-ספטמבר 2014
יולי 2014 – פליטים מעידים על אלימות נגדם בעת דיכוי צעדת מחאה מחולות
יולי 2014 – עבדות בלב ים: עבדות בענף הדיג בישראל
מרץ 2014 – “מכלא לכלא”: מתקן הכליאה חולות
מרץ 2014- “לייעל את התהליך”: על התעמרות רשות ההגירה במבקשי מקלט בעת חידוש אשרות שחרור בתנאים מגבילים
ינואר 2014 – חלופות למעצר של ילדי מהגרים בישראל
ינואר 2014 – בתי הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין ושל “מסתננים”

2013

דצמבר 2013 – דו”ח מחקר: מיפוי תנאי המעצר והכליאה של ילדי מהגרי עבודה ופליטים בישראל
נובמבר 2013 – “הדרך היחידה החוצה היא הביתה”: חיי מבקשי המקלט הכלואים תחת החוק למניעת הסתננות, ינואר-נובמבר 2013
אוגוסט 2013: רחוק מהעין: כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בבתי כלא פליליים בישראל
מרץ 2013: על מבקשי מקלט המוחזקים במעצר מופעל לחץ לעזוב

2012

דצמבר 2012 – “אל תשלחו אותנו חזרה, כדי שנהפוך שוב לפליטים” – מנתיני מדינה עוינת למגורשים: קהילת יוצאי דרום סודאן בישראל
אוקטובר 2012 – דרכם של מבקשי מקלט נחסמת בגבול
אוקטובר 2012 – עונו במדבר, נכלאו בישראל: מבקשי מקלט עצורים מכוח החוק למניעת הסתננות, יוני-ספטמבר 2012
יוני 2012 – “סרטן בגוף שלנו”: על הסתה גזעית נגד מבקשי מקלט מאפריקה, אפליה ופשעי שנאה נגדם, ינואר-יוני 2012
מרס 2012 – עד שיאטם ליבנו: הליכי מקלט בישראל
מרס 2012: המקלטים בישראל לנשים ולגברים שורדי סחר בבני אדם

2011

פברואר 2011 – מתי מדבר: עדויות ממדבר סיני, שנת 2010

2010

פברואר 2010 – הצעת החוק למניעת הסתננות – שקרים ומציאות
“כי גרים היינו” – דו”ח עשור לפעילות המוקד

2009

דצמבר 2009 – סחר בבני אדם בישראל, 2009-2008: חקיקה, אכיפה, פסיקה
אוגוסט 2009 – עקרונות להסדר העסקתם של מהגרי עבודה בישראל

2008

אוקטובר 2008 – סחר בבני אדם, פליטים והגירה. דף מידע יולי-ספטמבר 2008
יוני 2008 – עיקרון איסור הגירוש (עיקרון אי-ההחזרה)
יוני 2008 – מעצר מבקשי מקלט ופליטים
פברואר 2008 – “למנוחה לא נגרם כל נזק”: התמודדות מערכת המשפט על הסחר בבני אדם בשנת 2007

2007

דצמבר 2007 – מיסוד הזנות: בין מיתוס למציאות. מחקר משווה בארבע מדינות
אוקטובר 2007 – “עוד משלוח מטשקנט”: קווים לדמותו של סוחר הנשים הישראלי
אוגוסט 2007 – חירות בע”מ: כבילת מהגרי עבודה לתאגידי כוח אדם
יוני 2007 – סרסורים של נייר: מודעות פרסום לשירותי זנות בישראל
מאי 2007 – הגירשת וגם ירשת? מדינת ישראל והסחר בבני אדם: בין מאבק כלכלי לגזל שיטתי
אפריל 2007 – “ויקוו למשפט והנה משפח”: מגמות במשפט בעבירת הסחר בבני אדם בשנת 2006
מרץ 2007 – כבילת מהגרי עבודה לתאגידים

2006

יולי 2006 – עקרונות להסדר העסקתם של מהגרי עבודה בישראל
פברואר 2006 – ענישה בתיקי סחר בנשים ועבירות נלוות בשנת 2005
ינואר 2006 – אשרות לקורבנות סחר בבני אדם בישראל: בין המצוי לרצוי

2005

אוקטובר 2005- יישום דו”ח אנדורן: חשש ממשי לסחר בבני אדם במדינת ישראל
יולי 2005 – משוואה עם נעלם: לקוחות של נשים הנסחרות בישראל

2003

אוגוסט 2003 – אשה עוברת לסוחר: סחר בנשים בישראל, 2003
מאי 2003 – מינהלת ההגירה או יחידת גירוש?

2002

אוקטובר 2002 – “כי גרים הייתם”: עבדות מודרנית וסחר בבני אדם במדינת ישראל

2001

דצמבר 2001 – סחר נשים בישראל: דו”ח עדכני ל-2001

ניירות עמדה

2015

30 במרץ 2015 – עבדות וסחר בבני אדם בישראל – תמונת מצב

2014

10 בפברואר 2014 – יש חלופות למעצר ילדים

2013

29 בדצמבר 2013 – פקחי רשות ההגירה מפעילים אלימות נגד מבקשי מקלט המפגינים בדרישה לחירות

2012

4 ביולי 2012 – תמונת מצב: מעצר וגירוש פליטי דרום סודאן מישראל

2011

11 בדצמבר 2011 – מעצר קטינים בלתי מלווים וילדי פליטים בישראל
30 בנומבר 2011 – הגיע הזמן להציל את מאות הפליטים המוחזקים במחנות העינויים בסיני
אוגוסט 2011 – הצעת חוק למניעת הסתננות (תיקון מס’ 3 והוראת שעה), התשע”א – 2011

2010

16 ביוני 2010 – מבקשי מקלט ופליטים בישראל, תמונת מצב – מאי 2010
3 ביוני 2010 – סחר בבני אדם, ניצול למטרות מין ועבדות של מהגרות עבודה ופליטות

2009

אוגוסט 2009 – עקרונות להסדר העסקתם של מהגרי עבודה בישראל
אוגוסט 2009 – הקניית מעמד למשפחות מהגרי עבודה
15 ביולי 2009 – מידע על מבצע הגירוש של רשות ההגירה שנפתח ב-1.7.2009
יולי 2009 – מרבית עצורי יחידת עוז הם מבקשי מקלט
יולי 2009 – החוק למניעת הסתננות בדרך לקריאה שנייה ושלישית
יולי 2009 – מעצר וגירוש משפחות מהגרי עבודה

2008

20 ביולי 2008 – עונשי בושה
פברואר 2008 – עקרונות מנחים להגנה על פליטים ומבקשי מקלט במדינת ישראל

2006

14 באוגוסט 2006 – הגנה על קורבנות סחר, עבדות ועבודת כפייה

2005

30 בנובמבר 2005 – העמדה לדין של קורבנות הסחר בנשים

2004

31 במאי 2004 – מנהלת ההגירה ככלי שרת בידי מעסיקים המבקשים לפגוע בעובדיהם החוקיים

x