דו”חות

ניירות עמדה עדכניים בתחתית הדף

2018

דצמבר, 2018 – “משתרכים בתור: התורים בלשכת רשות ההגירה בבני ברק בראשית שנת 2018”

דצמבר, 2018 – מדריך לקליטה ולשילוב של מבקשי מקלט

נובמבר, 2018 – “לא תתעמר בה: עשור לנוהל הסדרת מעמדם של מהגרות ומהגרים קורבנות אלימות במשפחה”, בשיתוף עם המרכז לסיוע משפטי של המרכז הרפורמי לדת ומדינה.

אוקטובר 2018 – “הנה ערלה אזנם: הליכי מקלט בישראל”

מרץ 2018 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2017

ינואר 2018 – “עדיף כלא בישראל מלמות בדרך” – דו”ח חוקרות של עדויות העוזבים “מרצון” לרואנדה ואוגנדה

2017

דצמבר 2017 – חיים ומוות ביד הלשון: פגמים בהליך המקלט הנובעים מכשלים בתרגום

אוקטובר 2017 – נייר עמדה: מבקשי מקלט מהרי הנובה

ספטמבר 2017 – נייר עמדה – מתדפקים בשער: הכשלים בגישה למערכת המקלט בשל גידול במספר הפונים באוקראינה וגיאורגיה

ספטמבר 2017 – ״מִשְׁפַט אֶחָד יהְיֶה לָכֶם״ – על מעצרם המנהלי של מבקשי מקלט מעורבים בפלילים

ספטמבר 2017 – נייר עמדה: “בדלת האחורית” – מגמות חדשות של סחר בבני אדם תוך ניצול מערכת המקלט בישראל

יוני 2017 – סחר בבני אדם בישראל – דו”ח מעקב שנתי 2016

מרץ 2017 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2016

ינואר 2017 עובדות סיעוד ממזרח אירופה – סקירת מצב

2016

דצמבר 2016 – נשכחו בכלא: מעצר ממושך של מהגרים

דצמבר 2016 – מרים את ראשו: עדויות חדשות מסיני

נובמבר 2016 – בית הדין לעררים

אפריל 2016 – סחר בבני אדם בישראל- דו״ח מעקב שנתי 2015 

פברואר 2016 – כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל, דו”ח מעקב שנתי 2015

2015

דצמבר 2015- “המבוך: בירוקרטיה, מעמד וזכויות אדם”

נובמבר 2015 – “אופק שהייה בטוח”? עדויות ותצהירים שנגבו ממבקשי מקלט שעזבו מישראל לאוגנדה

אוקטובר 2015 – מי מפקח על הפקחים? על אלימות פקחי רשות ההגירה כלפי מהגרים

יולי 2015 – רואנדה או סהרונים: דו”ח מעקב – מבקשי מקלט בכלא חולות

פברואר 2015 – באין רצון חופשי: הליך החזרה “מרצון” של מבקשי מקלט בישראל

2014

דצמבר 2014- מדיניות ההכשלה: התעמרות רשות ההגירה במבקשי מקלט בעת חידוש אשרתם

דצמבר 2014 – אין מקלט: מדיניות המקלט ביחס לאזרחי אריתריאה וסודאן

ספטמבר 2014 – לנהל את הייאוש | דו”ח מעקב: מבקשי מקלט במתקן חולות, אפריל-ספטמבר 2014

יולי 2014 – פליטים מעידים על אלימות נגדם בעת דיכוי צעדת מחאה מחולות

יולי 2014 – עבדות בלב ים: עבדות בענף הדיג בישראל

מרץ 2014 – “מכלא לכלא”: מתקן הכליאה חולות

מרץ 2014- “לייעל את התהליך”: על התעמרות רשות ההגירה במבקשי מקלט בעת חידוש אשרות שחרור בתנאים מגבילים

ינואר 2014 – חלופות למעצר של ילדי מהגרים בישראל

ינואר 2014 – בתי הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין ושל “מסתננים”

2013

דצמבר 2013 – דו”ח מחקר: מיפוי תנאי המעצר והכליאה של ילדי מהגרי עבודה ופליטים בישראל

נובמבר 2013 – “הדרך היחידה החוצה היא הביתה”: חיי מבקשי המקלט הכלואים תחת החוק למניעת הסתננות, ינואר-נובמבר 2013

אוגוסט 2013 – רחוק מהעין: כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בבתי כלא פליליים בישראל

מרץ 2013 – על מבקשי מקלט המוחזקים במעצר מופעל לחץ לעזוב

2012

דצמבר 2012 – “אל תשלחו אותנו חזרה, כדי שנהפוך שוב לפליטים” – מנתיני מדינה עוינת למגורשים: קהילת יוצאי דרום סודאן בישראל

אוקטובר 2012 – דרכם של מבקשי מקלט נחסמת בגבול

אוקטובר 2012 – עונו במדבר, נכלאו בישראל: מבקשי מקלט עצורים מכוח החוק למניעת הסתננות, יוני-ספטמבר 2012

יוני 2012 – “סרטן בגוף שלנו”: על הסתה גזעית נגד מבקשי מקלט מאפריקה, אפליה ופשעי שנאה נגדם, ינואר-יוני 2012

מרץ 2012 – עד שיאטם ליבנו: הליכי מקלט בישראל

מרץ 2012 – המקלטים בישראל לנשים ולגברים שורדי סחר בבני אדם

2011

פברואר 2011 – מתי מדבר: עדויות ממדבר סיני, שנת 2010

2010

פברואר 2010 – הצעת החוק למניעת הסתננות – שקרים ומציאות “כי גרים היינו” – דו”ח עשור לפעילות המוקד

2009

דצמבר 2009 – סחר בבני אדם בישראל, 2009-2008: חקיקה, אכיפה, פסיקה אוגוסט 2009 – עקרונות להסדר העסקתם של מהגרי עבודה בישראל

2008

אוקטובר 2008 – סחר בבני אדם, פליטים והגירה. דף מידע יולי-ספטמבר 2008

יוני 2008 – עיקרון איסור הגירוש (עיקרון אי-ההחזרה)

יוני 2008 – מעצר מבקשי מקלט ופליטים

פברואר 2008 – “למנוחה לא נגרם כל נזק”: התמודדות מערכת המשפט על הסחר בבני אדם בשנת 2007

2007

דצמבר 2007 – מיסוד הזנות: בין מיתוס למציאות. מחקר משווה בארבע מדינות

אוקטובר 2007 – “עוד משלוח מטשקנט”: קווים לדמותו של סוחר הנשים הישראלי

אוגוסט 2007 – חירות בע”מ: כבילת מהגרי עבודה לתאגידי כוח אדם

יוני 2007 – סרסורים של נייר: מודעות פרסום לשירותי זנות בישראל

מאי 2007 – הגירשת וגם ירשת? מדינת ישראל והסחר בבני אדם: בין מאבק כלכלי לגזל שיטתי

אפריל 2007 – “ויקוו למשפט והנה משפח”: מגמות במשפט בעבירת הסחר בבני אדם בשנת 2006

מרץ 2007 – כבילת מהגרי עבודה לתאגידים

2006

יולי 2006 – עקרונות להסדר העסקתם של מהגרי עבודה בישראל

פברואר 2006 – ענישה בתיקי סחר בנשים ועבירות נלוות בשנת 2005

ינואר 2006 – אשרות לקורבנות סחר בבני אדם בישראל: בין המצוי לרצוי

2005

אוקטובר 2005- יישום דו”ח אנדורן: חשש ממשי לסחר בבני אדם במדינת ישראל

יולי 2005 – משוואה עם נעלם: לקוחות של נשים הנסחרות בישראל

2003

אוגוסט 2003 – אשה עוברת לסוחר: סחר בנשים בישראל, 2003

מאי 2003 – מינהלת ההגירה או יחידת גירוש?

2002

אוקטובר 2002 – “כי גרים הייתם”: עבדות מודרנית וסחר בבני אדם במדינת ישראל

2001

דצמבר 2001 – סחר נשים בישראל: דו”ח עדכני ל-2001

 

ניירות עמדה

2018

אוקטובר –

מסמך ארגוני זכויות האדם לוועדת הפנים של הכנסת: “גירוש לאריתריאה משמעו גירוש לסכנה – אין שיפור במצב זכויות האדם שם”.

אוגוסט –

מעצר ילדי מהגרים בישראל, נייר עמדה

יולי –

תגובת ארגוני זכויות האדם לדו”ח מחלקת המדינה האמריקאית בעניין המאבק בסחר בבני אדם לשנת 2018

אף מדינה דמוקרטית לא מגרשת לאריתריאה, נייר עמדה

מאי –

מבקשי מקלט מאריתריאה בישראל, נייר עמדה 

דוח מעקב מבקר המדינה חושף: המדינה ממשיכה להפקיר את מבקשי המקלט תוך פגיעה חריפה בהם ובתושבי דרום ת”א

דו”ח מבקר המדינה – הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל

2015

מרץ – עבדות וסחר בבני אדם בישראל – תמונת מצב

2014

פברואר – יש חלופות למעצר ילדים

2013

דצמבר – פקחי רשות ההגירה מפעילים אלימות נגד מבקשי מקלט המפגינים בדרישה לחירות

2012

יולי – תמונת מצב: מעצר וגירוש פליטי דרום סודאן מישראל

2011

דצמבר – מעצר קטינים בלתי מלווים וילדי פליטים בישראל

נומבר – הגיע הזמן להציל את מאות הפליטים המוחזקים במחנות העינויים בסיני

אוגוסט – הצעת חוק למניעת הסתננות (תיקון מס’ 3 והוראת שעה), התשע”א – 2011

2010

יוני – מבקשי מקלט ופליטים בישראל, תמונת מצב – מאי 2010

סחר בבני אדם, ניצול למטרות מין ועבדות של מהגרות עבודה ופליטות

2009

אוגוסט – עקרונות להסדר העסקתם של מהגרי עבודה בישראל

הקניית מעמד למשפחות מהגרי עבודה

יולי –

מידע על מבצע הגירוש של רשות ההגירה שנפתח ב-1.7.2009

מרבית עצורי יחידת עוז הם מבקשי מקלט

החוק למניעת הסתננות בדרך לקריאה שנייה ושלישית

מעצר וגירוש משפחות מהגרי עבודה

2008

יולי – עונשי בושה

פברואר – עקרונות מנחים להגנה על פליטים ומבקשי מקלט במדינת ישראל

2006

אוגוסט – הגנה על קורבנות סחר, עבדות ועבודת כפייה

2005

נובמבר – העמדה לדין של קורבנות הסחר בנשים

2004

מאי – מנהלת ההגירה ככלי שרת בידי מעסיקים המבקשים לפגוע בעובדיהם החוקיים

x