hotline post image

משתרכים בתור: התורים בלשכת רשות ההגירה בבני ברק בתחילת 2018

במהלך מחצית השנה הראשונה של שנת 2018 היה המחזה בלשכת רשות ההגירה בבני ברק קשה. מדי לילה התאספו מאחורי קניון איילון מאות ולעתים אלפי מבקשי מקלט. התנאים במקום לא התאימו להמתנה ארוכה: לא היו בו שירותים, מקומות ישיבה או פחי אשפה וריחות השתן והזוהמה במקום היו כבדים. לקראת הזריחה, הממתינים החלו להצטופף ליד מחסומי הברזל שמובילים לכניסה למתחם בניסיון להיות גם הם בין בני המזל שיצליחו להיכנס באותו יום למתחם הלשכה. בחצר המתחם היה עליהם להמתין בתור נוסף, לעבור בדיקה ביטחונית, לקבל מספר ולהמתין עוד שעות ארוכות לפגישה עם נציג רשות ההגירה. מבקשי מקלט מכל רחבי הארץ נאלצו להמתין ימים שלמים וארוכים מחוץ למתחם עד שזכו להיכנס. רבים לא עמדו במעמסה ועלות הנסיעות ונאלצו לישון אצל קרובים בתל אביב ואף ברחובות בהיעדר מכרים באיזור. גם לכשנכנסו, חידוש אשרתם לא היה מובטח ולעיתים שהם נאלצו לשוב ללשכה פעמים נוספות בתקווה לחדשה. רבים התייאשו ונותרו ללא אשרה תקפה, חשופים למעצר, ללא אפשרות להתפרנס וללא גישה לחשבונות הבנק שלהם.

דו”ח זה מתאר את מצב התורים והתנאים הבלתי נסבלים בלשכת רשות ההגירה בבני ברק בראשית 2018 ואת הסיבות להיווצרותם. הדו”ח סוקר את מחדלי הרשות אשר נכשלה במתן מענה הולם בזמן על מנת לפתור את הבעיות שנוצרו ולהקל על סבלם של ציבור מבקשי המקלט. לסיכום, נציע פתרונות אשר ימנעו הישנות של מצבים דומים בעתיד ובראשם: פתיחה מחדש של לשכות רשות האוכלוסין ברחבי הארץ בפני מבקשי המקלט במשך כל שעות קבלת הקהל, כפי שהיה נהוג עד חודש דצמבר 2013, וקיום התחייבויות המדינה בפני בית המשפט בבג”ץ 4284/17 המוקד לפליטים ולמהגרים נ’ שר הפנים.

לדו”ח המלא

x