hotline post image

הגיע הזמן להציל את מאות הפליטים המוחזקים במחנות העינויים בסיני

מועד פרסום: 30 בנובמבר 2011

להורדת נייר העמדה לחצו כאן

x