hotline post image

“הדרך היחידה החוצה היא הביתה”: חיי מבקשי המקלט הכלואים תחת החוק למניעת הסתננות

מועד פרסום: נובמבר 2013

להורדת הדו”ח לחצו כאן

x