hotline post image

דו”ח חדש של המוקד לפליטים ולמהגרים והמרכז לסיוע משפטי של המרכז הרפורמי לדת ולמדינה: “לא תתעמר בה”

הדו”ח “לא תתעמר בה – עשור לנוהל הסדרת המעמד של מהגרים ומהגרות קרבנות אלימות במשפחה” חושף כי בעשור שחלף מאז שהנוהל נכנס לתוקף חלה נסיגה ופגיעה בזכויותיהן של מהגרות שורדות אלימות במשפחה.

בשנת 2007 פורסם נוהל מיוחד להסדרת המעמד של בנות ובני זוג של אזרחים ישראלים שנפלו קרבן לאלימות במשפחה מצד בני הזוג הישראלים. הדו”ח חושף כי בשנים שחלפו מאז, פקידי רשות האוכלוסין וההגירה המשיכו להערים קשיים ולהציב רף בלתי אפשרי לקרבנות אלימות במשפחה שמנסות ככל יכולתן להוכיח את זיקתן לישראל, בעת שאימת הגירוש מרחפת מעל ראשן. הדו”ח מציג כיצד במקום שהמדינה תיתן הגנה לשורדות אלימות במשפחה, דפוס הפעולה של רשויות האוכלוסין וההגירה מוביל לגירוש קרבנות אלימות, במקרים רבים עם ילדיהן בעלי האזרחות הישראלית.

נשים שורדות אלימות נותרות כבולות לבני זוג ישראלים המתעללים בהן – בחסות המדינה המונעת מהן סיוע אמיתי וזכויות שיאפשרו להן לפתוח דף חדש ולחיות בישראל בבטחה ללא חשש תמידי מפני גירוש.

המוקד לפליטים ולמהגרים והמרכז הרפורמי לדת ולמדינה קוראים למדינה לשנות לאלתר את הנוהל, המותיר שורדות אלימות במשפחה במצב של “ארעיות נצחית”, חסרת אופק לקבלת מעמד קבע.

 

לקריאת הדו”ח המלא, לחצו כאן

x