hotline post image

המוקד לפליטים ולמהגרים היא עמותה א-מפלגתית וללא מטרת רווח אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל. אנו מחויבים למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות ממשלתית שתבטיח זאת. אנו מבקשים לשמש שופר לאלו אשר קולם לא נשמע במרחב הציבורי ולבנות חברה ישראלית צודקת, שיוונית ודמוקרטית.

הצטרפו לסיפור שלנו

חמישה מיתוסים על אריתראים בישראל

התור שאינו נגמר

דמיינו שהייתם נאלצים לישון על המדרכה על מנת להבטיח את מקומכם בתור ללשכה ממשלתית למחרת היום לצורך הגשת טופס. דמיינו גם שלא תוכלו להתקיים ותסתכנו בכליאה או בגירוש למקום בו חייכם נתונים בסכנה לולא תגישו את הטופס. קל לדמיין כיצד הייאוש מוביל לתסכול,...
קרא עוד

“בדלת האחורית” – בנייר עמדה חדש של המוקד לפליטים ולמהגרים מצטיירת תמונה כי אנו ניצבים בפני אפיק חדש של סחר בבני אדם

“זו לא בעיה למצוא מישהו שיעזור להגיע לישראל. מוצאים באינטרנט אלף תוצאות. הלכתי לחברה שהציעה לעזור לי תמורת 1,200$ . פחדתי שעובדים עלי כי העסק הזה משגשג. אנשים מבטיחים המון דברים וכלום לא קורה”. החל משנת 2016 חלה עליה חדה במספר אזרחי אוקראינה...
קרא עוד

הייתם חוזרים? קמפיין חדש נגד “חוק הפיקדון”

הייתם חוזרים? למקום שבו הבעירו את הבית שלך באש? למקום שאסרו עליך לחשוב? שאת נחשבת לבוגדת? איפה שניסו להרוג אותך? חוק הפיקדון נכנס לתוקפו במאי 2017 וגוזל חמישית מהמשכורת של מבקשי מקלט, לפיקדון שיקבלו אם וכאשר הם יצאו מישראל. כך, אנשים שעובדים עבור המשכורות...
קרא עוד
x