hotline post image

המוקד לפליטים ולמהגרים היא עמותה א-מפלגתית וללא מטרת רווח אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל. אנו מחויבים למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות ממשלתית שתבטיח זאת. אנו מבקשים לשמש שופר לאלו אשר קולם לא נשמע במרחב הציבורי ולבנות חברה ישראלית צודקת, שיוונית ודמוקרטית.

הצטרפו לסיפור שלנו

חמישה מיתוסים על אריתראים בישראל

אני מדליקה משואה זו לזכרם של 4000 אריתראים שנרצחו במחנות העינויים בסיני

ביום העצמאות ה69 למדינת ישראל מסי, מתורגמנית במוקד, הדליקה משואה בטקס המשואות האלטרנטיבי, לזכרם של מבקשי המקלט שנרצחו בסיני, שעקבותיהם אבדו או שמצאו את מותם בדרכם לחפש מקלט: שמי מסרת פיסהייה ואני עובדת במוקד לפליטים ולמהגרים מאז שנת 2008. נולדתי בישראל להורים ממוצא אריתראי...
קרא עוד

אלימות, עבודה ללא מנוחה וללא תשלום שעות נוספות ותנאי מחיה קשים – דו”ח חדש חושף את תנאי ההעסקה של עובדות סיעוד ממזרח אירופה בישראל

בישראל עובדים כיום 81,329 מהגרות ומהגרי עבודה בעלי אשרת עבודה על פי חוק. למעלה ממחציתם, 47,488 מהם, הם עובדות ועובדי סיעוד. 80% ממהגרי העבודה המועסקים בענף הסיעוד הן נשים. דו”ח חדש של המוקד לפליטים ולמהגרים ושל קו לעובד מתמקד לראשונה בעובדות הסיעוד ממזרח...
קרא עוד

בתקופה שבה אנו חוגגים את חירותנו, ראוי להילחם עבור אלו שעדיין חיים את סיוט גלותם

בעוד כשבוע יהודים מכל רחבי העולם יישבו עם בני משפחותיהם סביב לשולחן הסדר ויספרו את סיפור יציאת מצרים – סיפור של הישרדות. זה קריאתו של הסיפור, כשלעצמה זו פעולה עוצמתית, פעולה של מימוש החירות שלנו. אדם אחמד, מבקש מקלט מדארפור ומנהיג בקהילה הדארפורית...
קרא עוד
x