hotline post image

המוקד לפליטים ולמהגרים היא עמותה א-מפלגתית וללא מטרת רווח אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל. אנו מחויבים למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות ממשלתית שתבטיח זאת. אנו מבקשים לשמש שופר לאלו אשר קולם לא נשמע במרחב הציבורי ולבנות חברה ישראלית צודקת, שיוונית ודמוקרטית.

הצטרפו לסיפור שלנו

עשרות מהגרים מוחזקים בכלא במשך שנים, מבלי שניתן להרחיקם

דו”ח חדש של “המוקד לפליטים ולמהגרים” חושף את סיפוריהם של עשרות מהגרים המוחזקים בבתי הכלא “סהרונים” ו”גבעון” במשך שנים ארוכות, מבלי שיורחקו מהארץ. הדו”ח מתפרסם לרגל יום זכויות האדם המצוין בכל שנה ב-10 בדצמבר. חוק הכניסה לישראל מאפשר לעצור אזרח זר שאינו מחזיק...
קרא עוד

עדויות חדשות ממחנות העינויים בסיני חושפות כי התופעה נמשכת

בשנת 2010, המוקד לפליטים ולמהגרים איתר לראשונה מבקשות ומבקשי מקלט בכלא סהרונים שסיפרו כי עברו עינויים ונכפה עליהם לעבוד ללא שכר בסיני בעת ההברחה לישראל על-מנת לסחוט ממשפחתם ומקהילתם דמי כופר. מערך מחנות העינויים התרחב בהדרגה, הסכומים שמבקשי מקלט שילמו ככופר טיפסו מעלה...
קרא עוד

דו”ח חדש חושף את הליקויים של בית הדין לענייני הגירה

בתי הדין לעררים הוקמו כערכאה שיפוטית לענייני הגירה במאי 2014, ונפתחו עד כה בבאר שבע, תל אביב וירושלים. הקמתם נועדה להפחית את העומס שהוטל על בתי המשפט לעניינים מנהליים וליצור ערכאה מומחית בתחום ההגירה והמעמד, כמקובל במדינות רבות בעולם. דו”ח חדש של המוקד...
קרא עוד
x