hotline post image

המוקד לפליטים ולמהגרים היא עמותה א-מפלגתית וללא מטרת רווח אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל. אנו מחויבים למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות ממשלתית שתבטיח זאת. אנו מבקשים לשמש שופר לאלו אשר קולם לא נשמע במרחב הציבורי ולבנות חברה ישראלית צודקת, שיוונית ודמוקרטית.

הצטרפו לסיפור שלנו

חמישה מיתוסים על אריתראים בישראל

הייתם חוזרים? קמפיין חדש נגד “חוק הפיקדון”

הייתם חוזרים? למקום שבו הבעירו את הבית שלך באש? למקום שאסרו עליך לחשוב? שאת נחשבת לבוגדת? איפה שניסו להרוג אותך? חוק הפיקדון נכנס לתוקפו במאי 2017 וגוזל חמישית מהמשכורת של מבקשי מקלט, לפיקדון שיקבלו אם וכאשר הם יצאו מישראל. כך, אנשים שעובדים עבור המשכורות...
קרא עוד

לא תמיד יש לי תשובות אבל יש לי אחריות

החודש, באחד מהימים בהם עבדתי בקבלת קהל, הגיע אדם אשר הצהיר מלכתחילה כי אין לו בעיה באשרה. חשבתי שזה יהיה מקרה פשוט ורגיל שבו אני צריך להסביר שאנו מטפלים רק בנושאי אשרות ומעמד ואם אין לו בעיה באחת מאלו, הרי שאין אנו הכתובת...
קרא עוד

רצים עם המוקד לפליטים ולמהגרים במרתון הלילה של תל אביב!

אוסמן עלי יודע לרוץ. בשנת 2008 הוא ברח על חייו אחרי שקפץ באישון לילה מחלון שירותים של הכלא הצבאי בו היה הוחזק במשך שישה חודשים כי סירב להילחם נגד בני עמו בדארפור. כשהוא קפץ מהחלון, השומרים ראו אותו והחלו לירות לעברו, אבל עלי...
קרא עוד
x