hotline post image

המוקד לפליטים ולמהגרים היא עמותה א-מפלגתית וללא מטרת רווח אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל. אנו מחויבים למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות ממשלתית שתבטיח זאת. אנו מבקשים לשמש שופר לאלו אשר קולם לא נשמע במרחב הציבורי ולבנות חברה ישראלית צודקת, שיוונית ודמוקרטית.

הצטרפו לסיפור שלנו

חמישה מיתוסים על אריתראים בישראל

רצים עם המוקד לפליטים ולמהגרים במרתון הלילה של תל אביב!

אוסמן עלי יודע לרוץ. בשנת 2008 הוא ברח על חייו אחרי שקפץ באישון לילה מחלון שירותים של הכלא הצבאי בו היה הוחזק במשך שישה חודשים כי סירב להילחם נגד בני עמו בדארפור. כשהוא קפץ מהחלון, השומרים ראו אותו והחלו לירות לעברו, אבל עלי...
קרא עוד

מה אומר פסק הדין בעניין הרחקת מבקשי מקלט למדינה שלישית

ביום שני, 28.8.17, ניתן פסק הדין ביחס לעתירתנו, שהגשנו ביחד עם הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב וארגוני זכויות אדם נוספים. בירכנו על החלטתו של בית המשפט העליון שקבע שאי אפשר להחזיק את מבקשי מקלט במעצר בלתי מוגבל כאמצעי לחץ. בהחלטתו הוא החליט...
קרא עוד

משרד הפנים פרסם את הקריטריונים לקבלת המעמד ההומניטרי למאתיים דארפורים

משרד הפנים פרסם את הקריטריונים לקבלת המעמד ההומניטרי למאתיים דארפורים על פי ההודעה מדובר על מבקשי מקלט שהגיעו לישראל עד 2011 ושגילם 45 ומעלה. בנוסף, יכללו ברשימה 17 מבקשי מקלט שקיבלו הודעה על מתן מעמד במסגרת הליכים משפטיים. בתחילת יוני הגיעה ההודעה להעניק...
קרא עוד
x