hotline post image

המוקד לפליטים ולמהגרים היא עמותה א-מפלגתית וללא מטרת רווח אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל. אנו מחויבים למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות ממשלתית שתבטיח זאת. אנו מבקשים לשמש שופר לאלו אשר קולם לא נשמע במרחב הציבורי ולבנות חברה ישראלית צודקת, שיוונית ודמוקרטית.

הצטרפו לסיפור שלנו

חמישה מיתוסים על אריתראים בישראל

סחר בבני אדם בישראל – דו”ח המעקב השנתי של המוקד

במהלך שנת 2016, צוות המוקד איתר 67 מהגרים שנפלו קורבן לעברות סחר בבני אדם או החזקה בתנאי עבדות ולא אותרו על ידי רשויות המדינה עובדי בניין שהועסקו בתנאי עבדות – 15 עובדי בניין בעלי אשרות עבודה מתורכיה. שורדי סחר במחנות העינויים בסיני –...
קרא עוד

לא בבני אדם: המופע השנתי למאבק בסחר בבני אדם

חברות וחברים יקרים, במשך שנים בכל פעם ששמעתי את המילה “עבדות” קפצו לי לראש תמונות של סוחרים קולוניאליסטים מוכרים את עבדיהם האפריקנים בשווקי עבדים. אבל זה היה הרבה לפני שהבנתי שהעבדות חיה ובועטת גם בעולמנו היום – היא פשוט נראית אחרת. עבדות יכולה...
קרא עוד

מידע בנוגע ל”חוק הפיקדון” החדש

כחלק מהחוק נגד הסתננות עבר תיקון נוסף, אשר אמור להיכנס לתוקף החל ממשכורת מאי 2017. על-פי תיקון זה, החל ממאי, המעסיק ינכה מהמשכורת של מבקשי המקלט20% ויפקיד אותם בחשבון בנק מיוחד (פיקדון) שהוא יפתח תחת שמם בבנק מזרחי-טפחות. ארגון “קו לעובד” פרסם עלון מידע עבור...
קרא עוד
x