hotline post image

המוקד לפליטים ולמהגרים היא עמותה א-מפלגתית וללא מטרת רווח אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל. אנו מחויבים למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות ממשלתית שתבטיח זאת. אנו מבקשים לשמש שופר לאלו אשר קולם לא נשמע במרחב הציבורי ולבנות חברה ישראלית צודקת, שיוונית ודמוקרטית.

הצטרפו לסיפור שלנו

חמישה מיתוסים על אריתראים בישראל

מה שישראל שכחה להזכיר כשדורגה גבוה במאבק בסחר בבני אדם

השבוע התפרסם הדו”ח השנתי של מחלקת המדינה של ארה”ב על המאבק בסחר בבני אדם. ישראל דורגה שוב בדירוג 1 (הגבוה ביותר מבין ארבעה אפשריים). משרד המשפטים כבר הוציא הודעה בנושא, ובה פירוט ההישגים השונים. הישגים במאבק בסחר זה טוב וחשוב. רק שחלק משמעותי...
קרא עוד

סחר בבני אדם בישראל – דו”ח המעקב השנתי של המוקד

במהלך שנת 2016, צוות המוקד איתר 67 מהגרים שנפלו קורבן לעברות סחר בבני אדם או החזקה בתנאי עבדות ולא אותרו על ידי רשויות המדינה עובדי בניין שהועסקו בתנאי עבדות – 15 עובדי בניין בעלי אשרות עבודה מתורכיה. שורדי סחר במחנות העינויים בסיני –...
קרא עוד

לא בבני אדם: המופע השנתי למאבק בסחר בבני אדם

חברות וחברים יקרים, במשך שנים בכל פעם ששמעתי את המילה “עבדות” קפצו לי לראש תמונות של סוחרים קולוניאליסטים מוכרים את עבדיהם האפריקנים בשווקי עבדים. אבל זה היה הרבה לפני שהבנתי שהעבדות חיה ובועטת גם בעולמנו היום – היא פשוט נראית אחרת. עבדות יכולה...
קרא עוד
x