צילום: תומר אפלבאום

מדי שנה מסייע המוקד לאלפי פונים:
הפעלת קו חם: המוקד מפעיל קו חם המאויש על ידי מתנדבים, תושבי תל אביב ברובם, ובאמצעותו הפונים – פליטים ומהגרי עבודה, ילדיהם, מעסיקים, בני משפחה ואחרים זוכים לאוזן קשבת, קבלת מידע על זכויותיהם ועוד.

סיוע פארה משפטי paralegal: מתנדבי ה’מוקד’ מספקים ייצוג וסיוע פרה- משפטי מול בית הדין לביקורת משמורת הפועל בבתי הכלא וכן עם רשויות שונות כגון משרד הפנים, יחידת האכיפה במשרד הפנים, משרד הרווחה ועוד. במסגרת זו הם גם מבקרים ומגישים סיוע למהגרי עבודה, פליטים וקורבנות סחר בבני אדם הכלואים בבתי מעצר לקראת גירושם ובמקלט לקורבנות סחר.

פעילות משפטית עקרונית: הגשת עתירות ותביעות במטרה לקדם שקיפות, אחריות ואכיפה של חוקי המדינה שנועדו להגן על קבוצות אלה. בין הישגינו: טיפול רפואי ואשרות עבודה לקורבנות סחר למטרות זנות המעידות כנגד סוחרי האדם, ביקורת שיפוטית על הליכי מעצר וגירוש של מהגרי עבודה, וביטול התיקון לחוק למניעת הסתננות.
 
שירותים נוספים:
 
סיורים וסדנאות חינוכיות: במהלך השנים האחרונות מעביר המוקד לציבור הרחב, למוסדות ולקבוצות מאורגנות אחרות סיורים בדרום העיר, במטרה להפגיש בינם ובין קהילת מבקשי המקלט, להעלות את המודעות למצוקותיהם ולהקטין את תופעות שנאת הזרים. בנוסף וכחלק מהרצון להעלות מודעות ולמנוע תופעות כגון סחר בבני אדם וניצולם של מהגרי עבודה, מתנדבי ה’מוקד’ מעבירים סדנאות חינוכיות בנושאים אלה למגוון אוכלוסיות, הכולל: תלמידי בתי ספר (יסודי, חט”ב וחט”ע), חיילי צה”ל, תנועות נוער, סטודנטים, פקידים ברשויות שונות ועוד.

פעילות תקשורתית וציבורית: פעילות זו כוללת העלאת מודעות הציבור ושיתוף אזרחים, האקדמיה וקובעי מדיניות לקביעת מדיניות המגנה על זכויותיהם של מקבלי השירותים. ה’מוקד’ שותף קבוע בישיבות וועדת הכנסת לעובדים זרים והוועדה למאבק בסחר בנשים וכן מופיע בפני וועדות רלוונטיות אחרות, כגון וועדת החינוך, הוועדה לזכויות הילד, חוק חוקה ועוד. כמו כן, ה’מוקד’ יוזם ומשתתף באירועים ציבוריים להעלאת מודעות, כגון “יום המהגר הבינלאומי”, “יום הפליט”, הפגנות למען זכויות ילדי מהגרי עבודה, פליטים ועוד. המוקד פועל באופן אינטנסיבי עם כלי התקשורת על מנת להאיר את הסוגיות בו אנו עוסקים ומאז הקמתו הביא לפרסומם של יותר מ- 3,000 כתבות העוסקות בתחומי פעילותו. אנו מפעילים מרכז משאבים הכולל ספרים, מאמרים, סרטים ועוד הפתוח לקהל הרחב ונועד לספק מידע עדכני ומעמיק בתחומי ההגירה והזנות.

תוכנית העבודה של המוקד נקבעת בשיתוף של ההנהלה, הצוות ומתנדבים. בשנה הקרובה נעסוק בעיקר בנושאים הבאים:

ביטול החוק למניעת הסתננות: החוק, המאפשר כליאה של מבקשי מקלט שהגיעו לישראל לתקופה של שנה וכליאה לתקופה בלתי מוגבלת של מי ששוהים בישראל במתקן פתוח לכאורה, עבר בכנסת בחודש דצמבר 2013. המוקד יפעל באמצעות לובי וכלים משפטיים לביטול החוק ולצמצום הכליאה של מבקשי מקלט בכוחו.

שיחרור ממעצר: ברירת המחדל הנלווית לצוי גירוש של מהגרים בישראל היא מעצר. זאת בנוסף לתיקון לחוק למניעת הסתננות הקובע מעצר בלתי מוגבל של מבקשי מקלט. עם זאת, קיימים בחוק הישראלי מנגנונים המאפשרים שחרור מהגרים ממעצר בנסיבות מסויימות ובכללן מעצר ילדים, אנשים שלא ניתן לגרשם מטעמים שונים, נסיבות הומניטאריות ועוד. מטרתנו היא להפחית את משך המעצר של כלואים ולפעול לגיבושן של אלטרנטיבות למעצר.

איתור וטיפול בקרבנות של סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות: קרבנות של סחר בבני אדם או החזקה בתנאי עבדות זכאים לסיוע משפטי דרך השלכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים ולהליכים שיקום במקלט. עם זאת, קיים לא פעם קושי באיתור המקרים הן בכלא והן מחוצה לו. מטרתנו היא אם כן לסייע באיתור קרבנות וליוויים בתהליך ההכרה ככאלה, עד שיקבלו את הסיוע לו הם זכאים. כמו כן אנו מסייעים לקרבנות בתחומים בהם אינם זכאים לקבל סיוע מן המדינה.

איתור וטיפול קרבנות עינויים מסיני: מאז 2009 מוחזקים אלפי מבקשי מקלט במחנות עינויים תוך דרישת כופר, בדרכם לישראל. המוקד וארגונים עמיתים פועלים להעלאת המודעות לתופעה, לאיסוף מידע, לשחרור שורדים ושורדות של מחנות העינויים מן הכלא ולגיבוש מדיניות ישראלית לטיפול בהם. כמו כן אנו פועלים למען העמדה לדין של משתפי פעולה מישראל עם התופעה.

x