hotline post image

דוח חדש: דחייה לדורות: הכשלים בבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה בישראל

הדו”ח החדש של המוקד לפליטים ולמהגרים ושל היא”ס ישראל עוסק בטיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות המקלט של אזרחי אריתריאה השוהים בישראל, ושמהווים את הרוב המכריע (70%) של אוכלוסיית מבקשי המקלט בישראל. דו”ח זה מצטרף למספר דוחות שיצאו בשנים האחרונות המציגים את מחדלה המתמשך של מערכת המקלט בישראל בבחינת בקשות מקלט,  וכן לביקורת חוזרת ונשנית בעניין זה שהביע בית המשפט העליון ומבקר המדינה.

הדו”ח מראה כיצד מאז קיבל על עצמו משרד הפנים את תפקידו כמי שבוחן בקשות מקלט
בשנת 2009 , ועד עצם היום הזה – מוכוונת מערכת המקלט בישראל לדחיית בקשות מקלט של אריתראים ולא לבחינתן בכנות.

כפי שמפורט בדוח, בשנת 2019 התחייבה רשות האוכלוסין וההגירה, בעקבות הליכים
משפטיים, לבחון מחדש את כל תיקי המקלט של האריתראים בישראל על בסיס אמות
מידה “חדשות” אותן התקינה לצורך בחינת הבקשות. ואולם, בפועל, אמות מידה אלו
חוזרות ומאמצות פרשנות משפטית מצומצמת ושגויה, שאינה תואמת את אמנת הפליטים,
ונפסלה כבר בעבר על ידי בית הדין לעררים. 

לצד סקירה משפטית והיסטורית, הדו”ח כולל בחינה מעמיקה של עשרות החלטות לדחייה של בקשות מקלט של מבקשי מקלט מאריתריאה שהתקבלו בשנתיים האחרונות על בסיס אמות המידה “החדשות”. המסקנות הן שבפועל, אמות המידה “החדשות” אינן מחדשות דבר. התוצאה גם היום, כמו במהלך כל העשור האחרון, היא שמבקשי מקלט שהיו מוכרים כפליטים בכל מדינה מערבית אחרת בעולם, נדחים בישראל בזה אחר זה.

 

לקריאת הדוח המלא:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
x