hotline post image

לנהל את הייאוש | דו”ח מעקב: מבקשי מקלט במתקן חולות, אפריל-ספטמבר 2014

הורידו את הדו”ח בלחיצה כאן

מועד פרסום: ספטמבר 2014
דו”ח משותף של המוקד לפליטים ולמהגרים ורופאים לזכויות אדם-ישראל

x