hotline post image

“אל תשלחו אותנו חזרה, כדי שנהפוך שוב לפליטים” – מנתיני מדינה עוינת למגורשים: קהילת יוצאי דרום סודאן בישראל

הורד את המסמך כאן

תאריך פרסום: דצמבר 2012

x