צילום: תומר אפלבאום

פעילות מחלקת המדיניות הציבורית במוקד לפליטים ולמהגרים כוללת העלאת מודעות הציבור ושיתוף אזרחים, האקדמיה וקובעי מדיניות לקביעת מדיניות המגנה על זכויותיהם של מקבלי השירותים. המוקד שותף קבוע בישיבות וועדת הכנסת לעובדים זרים והוועדה למאבק בסחר בנשים וכן מופיע בפני וועדות רלוונטיות אחרות, כגון וועדת החינוך, הוועדה לזכויות הילד, חוק חוקה ועוד. כמו כן, המוקד יוזם ומשתתף באירועים ציבוריים להעלאת מודעות, כגון “יום המהגר הבינלאומי”, “יום הפליט”, הפגנות למען זכויות ילדי מהגרי עבודה, פליטים ועוד. המוקד פועל באופן אינטנסיבי עם כלי התקשורת על מנת להאיר את הסוגיות בו אנו עוסקים ומאז הקמתו הביא לפרסומם של יותר מ- 3,000 כתבות העוסקות בתחומי פעילותו. אנו מפעילים מרכז משאבים הכולל ספרים, מאמרים, סרטים ועוד הפתוח לקהל הרחב ונועד לספק מידע עדכני ומעמיק בתחומי ההגירה והזנות.

x