hotline post image

המוקד לפליטים ולמהגרים היא עמותה א-מפלגתית וללא מטרת רווח אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל. אנו מחויבים למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות ממשלתית שתבטיח זאת. אנו מבקשים לשמש שופר לאלו אשר קולם לא נשמע במרחב הציבורי ולבנות חברה ישראלית צודקת, שיוונית ודמוקרטית.

הצטרפו לסיפור שלנו

חמישה מיתוסים על אריתראים בישראל

מדריך לקליטה ולשילוב מבקשי מקלט

המדיניות הנוגעת למבקשי המקלט, מעמדם והשירותים הניתנים להם נקבעים ברובם על־ ידי הממשלה ומשרדיה. מקובל לחשוב כי סוגיית מבקשי המקלט היא עניין השייך כולו למדיניות הממשלה והיא זו המנתבת את כלל ההחלטות על־פי תפיסת עולמה. עם זאת, בחיי היום־יום מבקשי המקלט הולכים לעבודה,...
קרא עוד

דו”ח חדש של המוקד לפליטים ולמהגרים והמרכז לסיוע משפטי של המרכז הרפורמי לדת ולמדינה חושף עשור של התעמרות בבנות זוג של אזרחים ישראלים – קרבנות אלימות במשפחה

הדו”ח “לא תתעמר בה – עשור לנוהל הסדרת המעמד של מהגרים ומהגרות קרבנות אלימות במשפחה” חושף כי בעשור שחלף מאז שהנוהל נכנס לתוקף חלה נסיגה ופגיעה בזכויותיהן של מהגרות שורדות אלימות במשפחה. בשנת 2007 פורסם נוהל מיוחד להסדרת המעמד של בנות ובני זוג...
קרא עוד

הנה ערלה אזנם: הליכי מקלט בישראל

דו”ח מעקב חדש של המוקד לפליטים ולמהגרים חושף פגמים חמורים נוספים של מערכת המקלט הישראלית שניכר שכל מטרתה היא דחיית כמה שיותר בקשות מקלט וגירוש מבקשי מקלט מישראל. הדו”ח החדש, “הנה ערלה אזנם: הליכי מקלט בישראל” מציב זרקור על חוסר העקביות, על גרירת...
קרא עוד
x