hotline post image

המוקד לפליטים ולמהגרים היא עמותה א-מפלגתית וללא מטרת רווח אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל. אנו מחויבים למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות ממשלתית שתבטיח זאת. אנו מבקשים לשמש שופר לאלו אשר קולם לא נשמע במרחב הציבורי ולבנות חברה ישראלית צודקת, שיוונית ודמוקרטית.

הצטרפו לסיפור שלנו

חמישה מיתוסים על אריתראים בישראל

מכתב המנכ”לית הנכנסת של המוקד שירלי רקח

לתומכי וידידי המוקד לפליטים ולמהגרים שלום, אני שמחה ונרגשת להיכנס לתפקיד מנכ”לית המוקד לפליטים ולמהגרים. בשנים האחרונות עקבתי אחר פעילות המוקד והתרשמתי מאד מהפעילות המקצועית והאמונה בצדקת הדרך. בשבועות האחרונים, לקראת כניסתי לתפקיד, למדתי לעומק את הארגון והתחומים אותם אנו מובילים. בודאי לא תופתעו...
קרא עוד

המנכ”לית היוצאת רעות מיכאלי נפרדת מהמוקד לפליטים ולמהגרים

חברות וחברים יקרים, יום רביעי היה יום העבודה האחרון שלי כמנכ”לית המוקד, וכעת אני  מבקשת לסכם תקופה של כמעט שמונה שנים של פעילות למען זכויות מבקשי מקלט ומהגרי עבודה ולמאבק בסחר בבני אדם בישראל. הגעתי למוקד בשנת 2010 אחרי שורה של תפקידים במרכז...
קרא עוד

מה המדינה אומרת ומה באמת קורה

בימים האחרונים, בעקבות גל המחאה הציבורי, נשמעו טענות רבות מצד עובדי ציבור ופוליטיקאים בכירים המנסים להכשיר את גירוש מבקשי המקלט. אל מול הספינים וחצאי העובדות שהוגשו לציבור, להלן מספר עובדות בנוגע למצב הנוכחי של מבקשי המקלט בישראל. הם לא פליטים?! אחוזי ההכרה בישראל...
קרא עוד
x