צילום: רונה פרי

דו״ח פעילות לשנת 2023

עשרים שנות מאבק בסחר בבני אדם: בשנים 2020-2000

דו”ח פעילות לשנת 2021

דו”ח פעילות לשנת 2020

20 שנות שינוי מציאות

דו”ח פעילות לשנת 2019

דו”ח פעילות לשנת 2018

דו”ח פעילות לשנת 2017

דו”ח פעילות לשנת 2016

דו”ח פעילות לשנת 2015

דו”ח פעילות לשנת 2014 (אנגלית)

דו”ח פעילות לשנת 2013

דו”ח פעילות לשנת 2013 (אנגלית)

דו”ח פעילות לשנת 2012 (אנגלית)

דו”ח פעילות לשנת 2011 (אנגלית)

דו”ח פעילות שנתי (דו”ח העשור) לשנת 2010

דו”ח פעילות לשנת 2009 (אנגלית)

דו”ח פעילות לשנת 2006

דו”ח פעילות לשנת 2005 (אנגלית)

דו”ח פעילות לשנת 2004 (אנגלית)

דו”ח פעילות לשנת 2002 (אנגלית)

x