תמונה: אקטיבסטילס

הישגים בולטים:
•    בג”צ קבע כי יש לבטל את כבילת מהגרי העבודה למעסיקים: מדיניות הממשלה קבעה כי על מהגרי העבודה להיות כבולים למעבידיהם, כלומר, בכדי לשמור על מעמדם החוקי הם מחויבים לעבוד עבור האדם ששמו רשום בדרכונם. המעבידים מנצלים את הכבילה על מנת להתחמק מחובותיהם והעובדים סובלים ממגורים בתת תנאים, החרמת דרכונים, הגבלות על תנועה ואיומים בגירוש. בעקבות עתירה של ארגוני זכויות אדם וביניהם ה’מוקד’, בג”צ קבע כי כבילת העובדים יוצרת עבדות מודרנית וכי יש לבטלה.

•    דירוגה של ישראל בדירוג השלישי, הגרוע ביותר, בדו”ח משרד החוץ האמריקני משנת 2001, כמדינה שאינה פועלת למיגור הסחר בבני אדם, הביא את הרשויות בישראל להבנה שקיימת בעיה של סחר בנשים למטרות זנות ושיש לטפל בה. בעקבות עתירות ופעילות של המוקד, בפברואר 2004 נפתח בתל אביב מקלט לקורבנות סחר המעידות כנגד סוחרי נשים ובו 50 מקומות וכן ביוני 2006 נחקק חוק מקיף כנגד סחר בבני אדם.
•    בעקבות פעילות ציבורית עניפה והליכים משפטיים בשיתוף ארגונים עמיתים החליטה הממשלה פעמיים (2006, 2010) להסדיר את מעמדם של חלק מילדי מהגרי העבודה החיים בישראל ולהעניק להם מעמד של תושבי קבע.
•    בעקבות עתירה בה קיבל “המוקד לפליטים ולמהגרים” מעמד של “ידיד בית משפט” נחקק חוק הקובע שהמדינה תממן ייצוג משפטי לקורבנות הסחר. בעקבות עתירה נוספת של “המוקד לפליטים ולמהגרים” ו”רופאים לזכויות אדם”, החלה המדינה לממן שירותי בריאות לקורבנות הסחר.
•    עתירה של ה’מוקד’ והאגודה לזכויות האזרח הביאה להקמה של בית דין למהגרי עבודה לקראת גירוש, אשר נועד להבטיח ביקורת שיפוטית על מעצרם.
•    פעילות משפטית של המוקד יחד עם האגודה לזכויות האזרח הביאה לכך שקטינים בלתי מלווים זכאים לייצוג משפטי מטעם המדינה ולחיוב משרד הרווחה לספק מענה לצרכיהם.
•    בעקבות עתירה שהגיש “המוקד לפליטים ולמהגרים” יחד עם ארגונים עמיתים ביטל בג”ץ בחודש אפריל 2011 את נוהל עובדת זרה בהריון אשר דרש ממהגרות עבודה אשר ילדו בישראל לצאת את הארץ בתוך 3 חודשים ולחזור אליה בתוך שנתיים לבדן, כשהן משאירות את הילד מאחור.
•    בעקבות עתירה שהגיש המוקד יחד עם ארגוני זכויות אדם נוספים, ביטל בג”ץ את תיקון מס’ 3 של החוק למניעת הסתננות (2012). על פי תיקון זה, מבקשי מקלט נכלאו ללא משפט לתקופה מינימלית של שלוש שנים עם הגיעם לישראל, למעט במקרים הומניטריים חריגים.

 

אותות הוקרה

בשנת 2001 העניקה האגודה לזכויות האזרח ל”מוקד לפליטים ולמהגרים” את אות אמיל גרינצוויג עבור פעילותה להגנה על זכויותיהם של מהגרי עבודה וקורבנות סחר בנשים. בשנת 2004 בחר עיתון “העיר” התל אביבי במייסדת העמותה, סיגל רוזן, כיקירת העיר בתחום החברתי. המגזין הכלכלי, דה מרקר, בחר במנכ”לית העמותה, שבי קורזן, כאחת מעשרת האנשים שהשפיעו לטובה על ישראל בשנת 2005. בשנת 2007 הוענק לעמותה אות מופת על פעילות חברתית מטעם כנס שדרות לחברה. במרץ 2009 הוענק לעמותה עיטור ממלכתי למאבק בסחר בבני אדם, בטקס שהתקיים בבית הנשיא. בחודש מאי 2011 הוענק לעמותה תואר עמית כבוד של מכללת בית ברל.

x