תמונה: שי קורזן

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון שלישי לשנת 2019

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון שני לשנת 2019

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון ראשון לשנת 2019

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון ראשון לשנת 2018

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון שני לשנת 2018

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון שלישי לשנת 2018

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון רביעי לשנת 2018

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון ראשון לשנת 2017

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון שני לשנת 2017

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון שלישי לשנת 2017

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון רביעי לשנת 2017

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון ראשון לשנת 2016

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון שלישי לשנת 2016

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון רביעי לשנת 2016

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון שני לשנת 2015

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון שלישי לשנת 2015

דו”ח רבעוני על תרומה מיישות מדינית זרה – רבעון רביעי לשנת 2015

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון ראשון לשנת 2014

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון שני לשנת 2014

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון רביעי לשנת 2014

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון ראשון לשנת 2013

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון שני לשנת 2013

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון שלישי לשנת 2013

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון רביעי לשנת 2013

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון ראשון לשנת 2012

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון שני לשנת 2012

דו”ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה – רבעון רביעי לשנת 2012

 

 

 

x