צילום: יאיר מיוחס

א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

האגודה לזכויות האזרח

אמנסטי אינטרנשיונל – ישראל

ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים

קו לעובד

רופאים לזכויות אדם-ישראל

HIAS

המרכז הרפורמי לדת ומדינה

International Detention Coalition

הקליניקה לזכויות פליטים באוניבריסיטת תל אביב ואתר שיתוף הידע של הקליניקה

הקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן

CIMI

המרכז לנשים אריתראיות

הועד הציבורי נגד עינויים

x