צילום: יאיר מיוחס

א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

האגודה לזכויות האזרח

אמנסטי אינטרנשיונל – ישראל

ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים

קו לעובד

רופאים לזכויות אדם-ישראל

HIAS

המרכז הרפורמי לדת ומדינה

International Detention Coalition

הקליניקה לזכויות פליטים באוניבריסיטת תל אביב ואתר שיתוף הידע של הקליניקה

הקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן

x