צילום: יאיר מיוחס

נציבות האו”ם לפליטים

האגודה לזכויות האזרח

קו לעובד

רופאים לזכויות אדם-ישראל

א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים

היאס ישראל – HIAS Israel

המרכז הרפורמי לדת ולמדינה

International Detention Coalition

הקליניקה לזכויות פליטים באוניבריסיטת תל אביב ואתר שיתוף הידע של הקליניקה

הקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן

הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה

המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

המרכז לפליטים בנגב

המרכז להגירה בינלאומית וקליטה – CIMI

המרכז לנשים אריתראיות

תכנית הסיוע לפליטים של אגודת הלהט”ב

הועד הציבורי נגד עינויים

מסי”לה – מרכז סיוע לקהילה הזרה

יוניטף

ספריית גן לוינסקי

סקולהאוס

קוצ’ינטה

מרפאת טרם

מרפאת לוינסקי

הועד למלחמה באיידס

 

 

x