צילום: יאיר מיוחס
הנוהל קובע מי זכאי למעמד פליט בישראל וכן מסדיר את הליך הטיפול בבקשה למקלט מדיני בישראל.

 

בן זוג של פליט, אשר בני הזוג אינם יכולים לעבור להתגורר יחד בארצו, זכאי למעמד כל עוד יוארך המעמד של בן הזוג הפליט.
הנוהל קובע באילו מקרים נקבעת ערבות, על ידי מי ומהו סכום הערבות שמוסמכים הגורמים השונים לקבוע. עוד קובע הנוהל כיצד מפקידים את הערבות.
x