hotline header big image

אוגוסט 2020

תגובת המדינה לבג”ץ בעתירה שהגישו עורכי הדין תומר ורשה, מיכל פומרנץ וכרמל פומרנץ, בעניין בקשות המקלט של אזרחי סודאן שמוצאם בחבלי הארץ דארפור, הרי הנובה והנילוס הכחול.

 

נובמבר 2018

נציבות הפליטים של האו”ם וארגון ההגירה הבינלאומי (MOI): מכתב תשובה לארגוני זכויות האדם, בנוגע למאמצי החילוץ של הפליטים והמהגרים ממחנות העינויים בלוב

ספטמבר 2018

אריתריאה: תקוות לשינוי דמוקרטי ורפורמה במבנה השירות הצבאי? – תרגום הבהרה חשובה של הארגון הבריטי  זכויות אדם לאריתריאה

 

אוגוסט, 2018

יחסה של מדינת ישראל לילדי מהגרים, הקואליציה למניעת כליאה (IDC) בסיוע המוקד לפליטים ולמהגרים

יולי, 2018

שגרירות שוויץ בישראל: מדיניות שווייץ בנוגע למבקשי מקלט אריתראים

x