צילום: תומר אפלבאום

מדי שנה מסייע המוקד לאלפי פונים:

פעילות הקו החם: המוקד לפליטים ולמהגרים מפעיל קו חם המאויש על ידי עובדי ועובדות המוקד, ביניהם גם מגשרים תרבותיים בני קהילת מבקשי המקלט, ובאמצעותו הפונים – פליטים ומהגרי עבודה, ילדיהם, מעסיקים, בני משפחה ואחרים – זוכים לאוזן קשבת, קבלת מידע על זכויותיהם ועוד. עובדי “המוקד לפליטים ולמהגרים” מספקים ייצוג וסיוע פרה-משפטי מול בית הדין לביקורת משמורת הפועל בבתי הכלא, מול בית הדין לעררים וכן מול רשויות שונות כגון רשות האוכלוסין, יחידת האכיפה ברשות האוכלוסין, משטרת ישראל ועוד. במסגרת זו אנו מבקרים במתקני הכליאה ומגישים סיוע למהגרים, לפליטים הכלואים בהם ומאתרים קורבנות סחר בבני אדם. הקו החם מפעיל קליניקה אשר במיסגרתה ניתן סיוע למבקשי המקלט במילוי טפסי הבקשה והגשתם.

פעילות משפטית עקרונית: הגשת עתירות במטרה לקדם שקיפות, אחריות ואכיפה של חוקי המדינה שנועדו להגן על קבוצות אלה. בין הישגינו: טיפול רפואי ואשרות עבודה לקורבנות סחר למטרות זנות המעידות כנגד סוחרי האדם, ביקורת שיפוטית על הליכי מעצר וגירוש של מהגרים והשגת פיצויים לקורבנות הסחר מידי סוחריהן. בשיתוף פעולה עם ארגונים עמיתים הצלחנו לגרום לביטול כליאה ללא הגבלת זמן של מבקשי מקלט, סגירת מתקן “חולות” ומניעת גירוש מבקשי המקלט לאוגנדה ולרואנדה.

סיורים וסדנאות חינוכיות: במהלך השנים האחרונות מעביר המוקד לפליטים ולמהגרים כחלק מהרצון להעלות מודעות ולמנוע תופעות כגון סחר בבני אדם וניצולם של מהגרי עבודה, מתנדבי המוקד לפליטים ולמהגרים מעבירים סדנאות חינוכיות בנושאים אלה למגוון אוכלוסיות, בין היתר: תלמידי בתי ספר (יסודי, חטיבת ביניים ותיכון), חיילי צה”ל, תנועות נוער, סטודנטים, פקידים ועובדי הרשויות השונות ועוד.

פעילות תקשורתית וציבורית: פעילות זו כוללת העלאת מודעות הציבור ושיתוף אזרחים, קובעי מדיניות ואנשי אקדמי לשם לקידום מדיניות אשר תבטיח את זכויותיהם של מקבלי השירותים. “המוקד לפליטים ולמהגרים” שותף קבוע בישיבות ועדות הכנסת, כגון ועדת הפנים, הוועדה למאבק בסחר בנשים, ועדת ביקורת המדינה, ועדת החינוך, הוועדה לזכויות הילד, ועדת חוקה חוק ומשפט ועוד. כמו כן, “המוקד לפליטים ולמהגרים” יוזם ומשתתף באירועים ציבוריים להעלאת מודעות, כגון “יום המהגר הבינלאומי”, “יום הפליט הבינלאומי”, “יום המאבק בסחר בבני אדם”, הפגנות למען זכויות ילדי מהגרי עבודה, פליטים ועוד. “המוקד לפליטים ולמהגרים” פועל באופן אינטנסיבי עם כלי התקשורת על מנת להאיר את הסוגיות בהן אנו עוסקים ומאז הקמתו הביא לפרסומם של אלפי כתבות העוסקות בתחומי פעילותו. אנו מפעילים מרכז משאבים הכולל ספרים, מאמרים, סרטים ועוד, הפתוח לקהל הרחב ונועד לספק מידע עדכני ומעמיק בתחומי ההגירה והסחר בבני אדם.

תוכנית העבודה של המוקד נקבעת בשיתוף עם הנהלת העמותה, הצוות והמתנדבים. תכנית העבודה התלת-שנתית (2017-2019) של “המוקד לפליטים ולמהגרים” מתמקדת בנושאים הבאים:

  1. מעצר – שחרור ומניעה.
  2. ביורוקרטיה – פתרון מכשולים ביורוקרטיים מתוך הבנה שביורוקרטיה קשה היא חלק ממדיניות מכוונת.
  3. מעמד וזכויות.
  4. נגישות לצדק ולשירותים משפטיים.
x