תוצאות עבור נושא: "זכויות מבקשי מקלט"

דוח חדש: דחייה לדורות: הכשלים בבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה בישראל

17/07/2022

הדו”ח החדש של המוקד לפליטים ולמהגרים ושל היא”ס ישראל עוסק בטיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות המקלט של אזרחי אריתריאה השוהים בישראל, ושמהווים את הרוב המכריע (70%) של אוכלוסיית מבקשי המקלט בישראל. דו”ח זה מצטרף למספר דוחות שיצאו...

המשך לקרוא

מעמדם של ילדי מבקשי מקלט בישראל וברחבי העולם: דוח מחקר חדש

20/06/2022

דוח מחקר אודות מעמדם של ילדי מבקשי מקלט בישראל וברחבי העולם לרגל יום הפליט הבינלאומי מפרסם המוקד לפליטים ולמהגרים דוח מחקר המבקר את התנהלותה של מדינת ישראל כלפי ילדיהם של מבקשי המקלט. הדוח משווה את המדיניות בעשר...

המשך לקרוא

עתירת זמני מענה לבקשות מקלט

09/06/2022

ביוני 2022 הגשנו עתירה ליחידת הטיפול במבקשי מקלט בישראל במשרד הפנים בבקשה לתקן את ניהול הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל, כך שייקבעו סדרי זמנים לטיפול בבקשות מקלט. כמו כן, ביקשנו שחריגה מסדרי זמנים אלו תזכה את מבקש...

המשך לקרוא

פניה לראש מנהל אכיפה וזרים בבקשה לפרסם את רשימת הזכאים יוצאי דארפור

06/10/2021

באוקטובר 2021 פנינו יחד עם היא”ס ישראל למר יוסי אדלשטיין, לראש מנהל אכיפה וזרים, בבקשה לפרסם את רשימת מספרי האשרות של יוצאי דרפור וחבל הנובה שהגישו בקשותיהם למקלט. מטרת פרסום הרשימה מבעוד מועד היא לבדוק ולמנוע טעויות...

המשך לקרוא
x