תוצאות עבור נושא: "פעילות משפטית"

דוח חדש: דחייה לדורות: הכשלים בבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה בישראל

17/07/2022

הדו”ח החדש של המוקד לפליטים ולמהגרים ושל היא”ס ישראל עוסק בטיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות המקלט של אזרחי אריתריאה השוהים בישראל, ושמהווים את הרוב המכריע (70%) של אוכלוסיית מבקשי המקלט בישראל. דו”ח זה מצטרף למספר דוחות שיצאו...

המשך לקרוא

עתירת זמני מענה לבקשות מקלט

09/06/2022

ביוני 2022 הגשנו עתירה ליחידת הטיפול במבקשי מקלט בישראל במשרד הפנים בבקשה לתקן את ניהול הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל, כך שייקבעו סדרי זמנים לטיפול בבקשות מקלט. כמו כן, ביקשנו שחריגה מסדרי זמנים אלו תזכה את מבקש...

המשך לקרוא

עתירה מנהלית נגד הסרת ההגנה הקבוצתית מעל אזרחי קונגו בישראל

03/05/2022

באתר רשות האוכלוסין וההגירה פורסם ביום 6.4.2022 הכרזה כי ביום 6.5.2022 תוסר ההגנה הקבוצתית מעל אזרחי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו השוהים בישראל. בעקבות החלטה זו של משרד הפנים, ב-3 במאי הגשנו לבית המשפט המחוזי בירושלים עתירה מנהלית,...

המשך לקרוא

פנייה לשרת הפנים ולרשות ההגירה בבקשה לקביעת מדיניות אי-הרחקה זמנית ביחס לאזרחי אוקראינה

27/02/2022

בעקבות פרוץ מלחמת רוסיה באוקראינה, פנינו יחד עם היא”ס ישראל והקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב לשרת הפנים איילת שקד, למנכ”ל רשות האוכלוסין וההגירה תומר מוסקוביץ’ וליועצת המשפטית לממשלה בבקשה להימנע מלהרחיק אזרחי אוקראינה למדינתם, וזאת עד התבהרות...

המשך לקרוא

פנייה לממשלה בגין הסתייגות מתוכננת מסעיף 59 לאמנת איסטנבול למניעה ומאבק באלימות כלפי נשים

02/01/2022

המוקד לפליטים ולמהגרים, יחד עם המרכז לסיוע משפטי לעולים של התנועה הרפורמית בישראל, היא”ס, אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה וא.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, הגיש לממשלה פנייה לבטל את ההסתייגות המתוכננת מסעיף 59...

המשך לקרוא

פנייה בעניין אופן בחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה

11/11/2021

בנובמבר 2021, הגשנו ביחד עם היא”ס והקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב פנייה ליועץ המשפטי לממשלה, לרשות האוכלוסין ולשרת הפנים, בבקשה לעריכת בחינה ראויה של בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה, זאת לאור פגמים מערכתיים שעלו מעשרות החלטות...

המשך לקרוא
x