hotline post image

פסק דין בעניין המתווה הפלילי (עמ”נ 27195-08-14)

להורדת פסק הדין לחצו כאן

פסק דין של השופט אברהם יעקב בבית המשפט המחוזי מרכז בתגובה לעתירה של המוקד לפליטים ולמהגרים, במסגרתו נקבע כי אם אין די ראיות להעמדה לדין לא ניתן להעביר למשמורת, שהיא מעצר מינהלי. בנוסף, נקבע שם שמרגע שמוגש כתב אישום ניתן לשלול חירות רק במסגרת ההליך הפלילי ובצורה של בקשה למעצר עד תום ההליכים בהתאם לדיני המעצרים. יחד עם זאת, בשל כוונת המדינה להגיש כ”א תוך 14 יום, עוכב שחרורו בתנאים של המערער עד ליום 17.9.2014.

x