hotline post image

מעמדם של ילדי מבקשי מקלט בישראל וברחבי העולם: דוח מחקר חדש

דוח מחקר אודות מעמדם של ילדי מבקשי מקלט בישראל וברחבי העולם

לרגל יום הפליט הבינלאומי מפרסם המוקד לפליטים ולמהגרים דוח מחקר המבקר את התנהלותה של מדינת ישראל כלפי ילדיהם של מבקשי המקלט. הדוח משווה את המדיניות בעשר מדינות מערביות בנוגע למעמד ילדי מבקשי מקלט בתחומן.

מדוח המחקר עולה שאם ילדי מבקשי המקלט בישראל היו מתגוררים שנים כה רבות בכל אחת מעשר המדינות, רובם כבר היו זכאים לאזרחות או מעמד קבע במדינה הקולטת.

המחקר מעלה שמי שהוכר כפליט, שהה תחת הגנה משלימה או הינו חסר אזרחות, יוכל, הוא וילדיו, לזכות במעמד של קבע תוך זמן קצר בקנדה ובניו-זילנד, לאחר ארבע שנים בפינלנד, חמש שנים בצרפת ובאיטליה, ושמונה שנים בגרמניה.

עוד מעלה המחקר, שגם אם ההורים שהו במדינה בניגוד לחוק, ילדיהם שנולדו במדינות המארחות, יוכלו לזכות באזרחות עם הולדתם בקנדה ובארה”ב, ובמעמד של קבע המוביל לאזרחות, לאחר עשר שנים בבריטניה ובאוסטרליה, חמש שנים בצרפת וארבע שנים בגרמניה.

בישראל נולדו למבקשי המקלט מאפריקה קרוב ל – 8,000 ילדים, רובם ממוצא אריתראי, אך גם ילדים שהוריהם הגיעו מסודאן ומקונגו. רב ההורים מחזיקים באשרה מסוג 2א5 – “משוחרר מהכלא בתנאים מגבילים” ולכן הם וילדיהם אינם זכאים לזכויות סוציאליות או ביטוח בריאות ממלכתי. אין לאותם ילדים כל מסמך מזהה, עובדה המקשה מאד על חיי היומיום שלהם. הם מתחנכים במערכת החינוך הישראלית, שפתם העיקרית עברית ותרבותם ישראלית, אך הם חיים ללא ביטחון ויציבות וללא יכולת אמיתית לתכנן את עתידם. מחקרים מעידים על כך שהיעדר יציבות זו ואיום הגירוש מישראל, פוגע בהתפתחותם התקינה של ילדים. יש בין הילדים שנולדו לשורדות ושורדי מחנות העינויים בסיני, או למבקשי מקלט אחרים הסובלים מפוסט-טראומה קשה בשל הזוועות שעברו. ילדים אלו פגיעים במיוחד, לאחר שהוריהם לא זכו לשירותי שיקום וטיפול שהם זקוקים להם.

גם מדינת ישראל העניקה בעבר מעמד קבע לילדי מהגרים ששהו בישראל שלא כדין. בשנים 2005, 2006 וכן בשנת 2010 התקבלו החלטות ממשלה חד פעמיות שאפשרו לילדי מהגרים ששהו באותה עת בישראל שלא כדין להגיש בקשה לתושבות קבועה בהתאם לקריטריונים. עם זאת, ההחלטות לא חלו על ילדי מבקשי המקלט שהוריהם נכנסו לישראל דרך גבול מצרים שלא כדין.

ניתן להתרשם שמדינות רבות מאפשרות הסדרת מעמדם של ילדים ללא קשר למעמד הוריהם, כמתחייב מחתימתן על האמנה לזכויות הילד, אמנה עליה חתומה גם מדינת ישראל.

כמתחייב מחתימתנו על האמנה, גם תחת מדיניות ההגירה המחמירה של ישראל כלפי כל מי שאינו יהודי או זכאי חוק השבות, מן הראוי לגבש קריטריונים קבועים וברורים בנוגע לזכאות ילדי מבקשי מקלט למעמד חוקי במדינה היחידה אותה הם מכירים.

 

לקריאת הדוח המלא

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
x