hotline post image

לא משאירים אף אחד מאחור – תומכים בקורבנות השקופים של ה-7.10

לא משאירים אף אחד מאחור: תומכים בקורבנות השקופים של 7.10

בחודשיים האחרונים המוקד פועל ללא הפסקה כדי להבטיח את הזכויות של מי שנפגעו כישראלים, אבל לא זוכים למעטפת ההגנה והזכויות של אזרחי ישראל:

סטודנטים זרים שנחטפו ומשפחותיהם המודאגות מחכות להם בצד השני של העולם.

חסרי מעמד ששרדו את הטבח – ומגלים שדלתות הביטוח הלאומי סגורות בפניהם.

משפחותיהם של מהגרי העבודה בסיעוד שנרצחו כישראלים לכל דבר, לצד המטופלים שלהם.

אלו לא “עובדים זרים”, אלו בני אדם, שחיים כאן בינינו. מחבלי חמאס לא בדקו אשרות, ולא הבחינו בין ישראלים מבטן ומלידה – לבין מהגרים שגורלם נקשר בגורלנו.

 

אנחנו מבקשים את העזרה שלכם כדי שנוכל לדאוג שאף אחד לא ישאר מאחור:

  • כדי שנוכל להשמיע את זעקתם של משפחות ג’ושי מנפאל ומולל מטנזניה שילדיהם עדיין מוחזקים בשבי החמאס;
  • כדי שנוכל לדאוג שסוג’ית מסרי לנקה, שנפצע אך שרד את הטבח בחוף זיקים – יוכר כנפגע איבה, על אף שהוא חסר מעמד בישראל;
  • כדי שנוכל לוודא שמשפחותיהם של כל עובדי הסיעוד שנרצחו בטבח הנורא יזכו לזכויות ולפיצויים המגיעים להן;
  • כדי שכל השורדים, ללא יוצא מן הכלל – יקבלו את הזכויות המגיעות להם.

 

כדי שנוכל להמשיך ולהילחם עבור הקורבנות השקופים של ה-7.10 אנחנו צריכים את התמיכה שלכם. עזרו לנו לגייס 100 אלף ש”ח. בזכותכם נדאג שאף אחד לא יישאר מאחור. עד סוף החודש כל שקל שתתרמו יוכפל על ידי תורמים נדיבים – ויעזור לנו כפליים במאבק!

https://bit.ly/LeavingNoOneBehind2023HE

x