hotline header big image

אנחנו מבקשים מכם לפקוח עיניים, לשים לב לסימני האזהרה ולעזור לנו להילחם בתופעה המחרידה של סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות. בידוד חברתי, החזקת דרכון, עבודה ללא הפסקה והלנת שכר – כל אלו יכולים להוות חשד לסחר בבני אדם ולהעסקה בתנאי עבדות.

מוטב לעורר אזעקת שווא מלהפקיר את הקורבנות.

x