תמונה: רונה פרי

מעמד זמני ושנת שיקום לקרבנות סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות
אדם שנקבע כי קיימת ראשית ראיה שהוא / היא קרבן של סחר בבני אדם או החזקה בתנאי עבדות יהיה זכאי לרשיון זמני לתקופה של שלושה חודשים. אם ישמש כעד בהליך משפטי יוארך הרשיון הזמני עד לתום ההליכים. בנוסף, זכאי/ת כל קרבן לשנת שיקום במהלכה יוענק לו רשיון עבודה.

x