hotline post image

שוחרר פליט שנכלא לאחר שמשרד הפנים מנע ממנו לחדש את אשרתו

אתמול (חמישי), באביקר (באבי) אברהים, פעיל בולט בקהילה הסודאנית ושחקן בהצגה “אחד שחור חזק”, שוחרר בזכות עתירה של המוקד לפליטים ולמהגרים. מעצרו האחרון של באבי אירע לפני חודש, לאחר ששוטרי הגירה עצרו אותו בדרום תל אביב ללא אשרת שהייה תקפה. באבי לא הצליח לחדש את אשרתו למרות שהלך למשרד הפנים שבע (!) פעמים כדי לחדשה, אך לא הצליח לעשות זאת בשל עומסים חסרי תקדים בלשכות. עומסים אלו הם תוצר של מדיניות מכוונת של משרד הפנים שצמצם בצורה דרסטית את מספר הלשכות שמנפיקות אשרות חדשות למבקשי מקלט ואת השעות והימים בהם מונפקות אשרות חדשות.

בחודש האחרון משרד הפנים חידש את אשרותיהם של כאלפיים מבקשי מקלט בלבד ברחבי המדינה, בעוד שבישראל שוהים כ-50,000 מבקשי מקלט שצריכים לחדש את אשרתם כל חודשיים-שלושה. המשמעות היא כי אלפי מבקשי מקלט מבזבזים ימים שלמים בתורים מול לשכות משרד הפנים, מטורטרים מלשכה אחת לאחרת, בתקווה לחדש את אשרתם. לצד זאת, פקחי משרד הפנים, יצאו במבצע אכיפה שמטרתו ללכוד מבקשי מקלט ללא אשרות תקפות. כ-150 מבקשי מקלט, חלקם בעלי משפחות, שלא הצליחו לחדש את אשרתם במשרד הפנים בשל התנהלות משרד הפנים עוכבו בחודש האחרון, הובאו בפני ממונה ביקורת גבולות, פקיד משרד הפנים שאינו משפטן, ונעצרו לחודשים ארוכים. ״גזר דינו״ של באבי, שניתן על-ידי הפקיד משה ורדי בתום שימוע בזק, היה שלושה חודשי מעצר בבית סוהר שלאחריהם יועבר למחנה “חולות” לתקופה שאינה קצובה.

זוהי אינה כליאתו הראשונה של באבי במדינת ישראל. תחת הגרסה הקודמת של החוק למניעת הסתננות שנפסלה על-ידי בג”ץ, באבי נעצר ביולי 2013 בחשד לכך שאופניים שהיו קשורות ליד מספרה בה עבד היו גנובות. כל מבקש מקלט שנחשד אפילו ב”הפרת הסדר הציבורי” יכול היה להכלא ללא הגבלת זמן בשל חשד לעבירות פליליות זניחית יחסית. הודות למחאתם של חבריו של באבי ועתירה שהוגשה, היועץ המשפטי לממשלה הורה על שחרורו של באבי.

המוקד לפליטים ולמהגרים עתר נגד כליאתו של באבי תחת הנוהל הפלילי וגם נגד כליאתו תחת החוק החדש. העתירה שהביאה לשחרורו נכתבה על-ידי עוה”ד אסף וייצן ורותי הוסטובסקי. נטען כי מעצרו נעשה בניגוד לכללי הצדק הטבעיים משום שניתן להעניש ב-90 ימי כליאה רק את מי שלא התייצב לחדש את אשרתו בעוד באבי טרח לעשות זאת שבע פעמים. ההחלטה לכלוא את באבי נעשתה באופן פגום. ממונה ביקורת הגבולות לא העניק לבאבי אפשרות להציג את טיעוניו ולהסביר מדוע לא היה בידיו רישיון ישיבה תקף, אך כן מצא לנכון לשאול את העצור האם הוא מוכן להיות מגורש לסודאן (באבי סירב בשל סכנה שתשקף לחייו אם יגורש). מעבר לכך, העתירה מציינת גם כי זכותו של באבי לייצוג בעת שימוע הבזק שנערך לו נפגעה – למרות שבאבי הבהיר שוב ושוב שהוא מיוצג על-ידי עו”ד אסף וייצן מהמוקד, פקיד משרד הפנים לא זימן את עו”ד וייצן. בית המשפט הורה על שחרורו במסגרת של צו ביניים לאחר שהתקיימו שני דיונים בעתירה ופסק הדין נדחה לעיון ולכתיבה, וזאת תוך קביעה שסיכויי העתירה גבוהים ביותר.

BabiProtocol
פרוטוקול שימוע הבזק שנערך לבאבי

עו”ד אסף וייצן: ההחלטה וה”חקירה” בשימוע מלמדות אותנו כמה קל לעקור מבקשי מקלט מחייבם ועולמם. העתירה הוגשה נגד כך. הדומה לבאבי נעצרו עוד כ-150 אנשיםו לצערי, אין לנו את היכולת לייצג את כולם. היחס למבקשי מקלט בישראל חייב להשתנות ועל הרשויות לערוך חשבון נפש נוקב ולבחון את עניינם של כל מי שנעצרו בנסיבות דומות. אלא שלצערי, אין בסיס להניח שמשרד הפנים יעשה את המוטל עליו.”

x