צילום: ניר כפרי

חוק הכניסה לישראל קובע כי ניתן לעצור אזרח זר החשוד בשהייה שלא כדין. אם נעצרת מסיבה כלשהי עדיין יש לך זכויות:

זכויותיך בעת המעצר:

– אין לפקחים סמכות להתפרץ לביתך מבלי שהוצא צו חיפוש המתיר לעשות זאת. על הפקחים
– למסור העתק מן הצו לידי הדיירים. הצו חייב להיות כתוב בשפה שאתה מבין, וכתובת הבית בו אתה מתגורר חייבת להיות מצוינת בצו במדויק.
– אין להפעיל אלימות בעת המעצר. אם התנגדת למעצר, רשאי הפקח להפעיל כוח סביר להבטחת המעצר.
– זכותך לעשות שיחת טלפון ולהודיע על מעצרך.

המעצר המנהלי והליך השחרור:

ממונה ביקורת גבולות
יש להביא אותך בפני ממונה ביקורת הגבולות של משרד הפנים בתוך 24 שעות מרגע מעצרך. ממונה ביקורת הגבולות יערוך לך שימוע, וייבחן את המקרה . בסמכותו להחליט על גירושך ומעצרך. כמו כן יש לו את הסמכות לשחרר אותך מהמעצר. אם השתכנע כי הינך שוהה בארץ כחוק, או שאיבדת את מעמדך בתום לב, וכן לקבוע תנאים לשחרורך בערבות.
אם הוצא נגדך צו גירוש, זכותך לקבל העתק של הצו בשפתך.
יש למסור לך העתק של צו הגירוש בשפתו ולהסביר לך את זכויותיך, כולל זכותך להודיע על מעצרך לבני משפחתך, לעורך-דין ולקונסול של מדינתך.
מרגע שנמסר לך צו הגירוש יש לך שהות של 72 שעות לערער על הצו. במשך פרק זמן זה , תוכל להציג את טיעוניך בפני ממונה ביקורת הגבולות .
יש להביא אותך בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מארבעה ימים מאז מעצרך, לפני בית דין מנהלי הפועל בכלא (בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין). בסמכות בית הדין לאפשר לך שחרור בערבות עד ליציאה עצמאית מן הארץ, אם הוא השתכנע כי אכן יצא מן הארץ במועד שנקבע לך.

בית הדין לביקורת המשמורת על שוהים שלא כדין:
– יש להביא אותך בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מארבעה ימים מרגע המעצר, בפני בית דין מינהלי הפועל במתקן המשמורת (בית הדין לביקורת המשמורת על שוהים שלא כדין). בית הדין יבחן את החלטת הממונה ובסמכותו להחליט על שחרורך מהמעצר.
– חובה להביא עצורים השוהים בכלא פרק זמן העולה על 30 יום בפני בית הדין. אם הינך עצור למעלה מ – 30 יום תובא בפני בית הדין מדי 30 יום לכל המאוחר.
– אתה רשאי לפנות ישירות אל בית הדין בכל עת בבקשה לעיון חוזר בעניינך.
– אם הגשת בקשה למקלט בטרם מעצרך , וברשותך מסמכים המוכיחים זאת, חשוב כי תעדכן במידע זה את הפקח העוצר אותך, ממונה ביקורת הגבולות , ו/או בית הדין לביקורת המשמורת.
– אם ביקשת להגיש בקשה למקלט ומסיבה כלשהי לא עשית זאת בטרם מעצרך, בטא את חששך מחזרה למולדתך בפני כל אחד מהגורמים הבאים – פקח הגירה, ממונה ביקורת גבולות, בית הדין לביקורת המשמורת, סוהרי הכלא. אין לגרש מבקש מקלט מישראל בזמן שבקשתו נבחנת.

התנאים לשחרור

הן ממונה ביקורת הגבולות והן בית הדין לביקורת המשמורת בכלא הם בעלי הסמכות לשחרר אותך, אם הם משוכנעים כי אתה עומד באחד התנאים הבאים לשחרור:
– אתה שוהה בישראל עם אשרה ומעצרך הוא בניגוד לחוק.
– אתה מבקש מקלט הממתין לתשובה ממשרד הפנים.
– אתה שוהה בישראל שלא כחוק בטעות, או שלא באשמתך, ותעזוב את ישראל במועד שייקבע בעת שחרורך.
– תעזוב את ישראל באופן עצמאי במועד שיקבע, ובאם לא תעמוד בהתחייבותך תיעצר שוב.
– המעצר עלול לפגוע בבריאותך
– ישנם טעמים הומניטאריים מיוחד המצדיקים את שחרורך.
– בעקבות מעצרך, קטין הנמצא באחריותך, נמצא ללא השגחה.
– אתה במעצר מעל 60 יום רצופים.
– כל התנאים הללו יסייעו לשחרורך בתנאי שהינך משתף פעולה עם הרשויות, ואינך מהווה סיכון בטחוני או בריאותי לציבור הרחב.

אם אתה סבור כי אחת מן הזכויות המצוינות לעיל הופרה – פנה אלינו. מתנדבינו מבקרים בכלא מספר פעמים בשבוע. אנא התקשר אלינו והשאר את שמך, האגף בו אתה נמצא, ומספר העצור שלך, ומתנדבינו יגיעו לבקר אותך בהקדם האפשרי.

x