hotline header big image

עתירת ארגוני זכויות האדם לבג”ץ נגד האיסור על הכנסת מזון ל”חולות”: השופטים הקציבו למדינה חודש לצורך הצעת פתרונות‎

הבוקר (חמישי 17.3.16) התקיים דיון בעתירה שהגישו המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם לבג”ץ, נגד האיסור על הכנסת מוצרי מזון למתקן “חולות”. העתירה הוגשה בקיץ שעבר, בתקופה בה האיסור הפך לבעייתי במיוחד עבור מבקשי המקלט המוחזקים במתקן עקב צום הרמאדן.

בדיון התייחס עורך הדין עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח לכך שבדברי ההסבר לחקיקת במסגרתה הוקם המתקן, צוין שהאיסור על הכנסת פריטים מסויימים נועד לחפצים מסוכנים כמו נשק או אלות, ולא הוזכרה התייחסות למזון. בנוסף, השופטים הזכירו לנציגי המדינה שבעבר הם חזרו וטענו בפניו שמדובר במתקן שהייה אזרחי, עליו לא אמורות לחול הנורמות של שב”ס, ובמקרה זה דווקא מחילים על “חולות” את מה שנהוג ביתר בתי הסוהר. השופטים העירו עוד כי מתחם דוכני המזון המאולתר שהוקם מסביב למתקן הוא תוצאה של מדיניות זו.

לבסוף השופטים ציינו שהם שוקלים להציע צו על תנאי, ובתגובה המדינה ביקשה פרק זמן על מנת לשקול ולהציע פתרונות משלה. ביהמ”ש קבע כי על המדינה להגיש הצעות אלו עד ה-20 באפריל, כשהודגש שהמועד הקשיח נקבע נוכח העובדה שחודש רמאדן יתחיל השנה בתחילת יוני.

x