hotline header big image

ארגוני זכויות אדם לשב”ס: אפשרו הכנסת מזון למתקן “חולות” במהלך הרמדאן

“מדיניות שב”ס שלא לאפשר לשוהים במתקן להכניס אליו מזון פוגעת באופן חמור בכבודם של השוהים במתקן, בחירותם, באוטונומיה שלהם ובחופש הדת. פגיעה זו קשה בכל יום, והיא חמורה במיוחד בתקופת החג”.

המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם פנו היום (רביעי) במכתב בהול לנציב בתי הסוהר, רג”ד אהרון פרנקו, בדרישה לאפשר למוחזקים ב”חולות” להכניס מזון למתקן במיוחד עתה, בחודש הרמדאן.

המכתב נשלח על רקע מדיניות שב”ס לפיה חל איסור על הכנסת מוצרי מזון למתקן על ידי המוחזקים בו, על אף שהעובדים והמשרתים במקום יכולים לעשות זאת. הכללים שנהוגים בנושא בבתי סוהר חלים גם על השוהים ב”חולות”: שוהה שמגיע לשער הכניסה עם מזון נדרש להשליך אותו; שוהה שנתפס עם מזון שהעז להכניס בתוך המתקן – מזונו מוחרם והוא נענש. לפיכך, מאות צמים יוצאים מדי ערב למדבר (אף יותר מבימים רגילים) לקיים בו את ארוחת האיפטאר.

“כשני שליש מן השוהים במתקן, מאות רבות של אנשים, צמים בחודש הרמדאן, ומקיימים ארוחות איפטאר עם רדת החשיכה”, הסביר במכתב עו”ד עודד פלר. “כיוון שהם אינם מורשים להכניס למתקן מזון ולהכינו שם, הצמים אנוסים לצאת מדי ערב למדבר, ולקיים בו, על הארץ, את ארוחת האיפטאר, שאותה הם מבשלים בתנאי שדה על גבי מדורות, שהם מבעירים מזרדים שקוששו. אין זו דרך לקיים את מנהגי החג”.

עוד נכתב, כי “תופעה משפילה זו, שמקורה אך ורק במדיניות שב”ס שלא לאפשר לשוהים במתקן להכניס אליו מזון, להתקינו ולצרוך אותו, פוגעת באופן חמור בכבודם של השוהים במתקן, בחירותם, באוטונומיה שלהם ובחופש הדת. פגיעה זו קשה בכל יום, והיא חמורה במיוחד בתקופת החג”.

הארגונים קוראים לאפשר מיד לשוהים ב”חולות” להכניס למתקן מוצרי מזון, להכין את מזונם במתקן ולצרוך אותו.

על רקע חודש הרמדאן, שהחל בראשית השבוע, הארגונים ביקשו את תשובת נציב שב”ס עד ליום 28.6.2015, על מנת שיוכלו לשקול את צעדיהם המשפטיים.

x