hotline post image

מרותקת למיטה? משרד הפנים מצפה ממך להתייצב לקבלת אשרה

הלחץ המופעל על מבקשי המקלט בישראל איננו מסתכם רק בכליאה, אלא גם בהערמת מכשולים בירוקרטיים יומיומיים, ההופכים את חייהם כאן לקשים ובלתי נסבלים. סיפורם של היילה (שם בדוי) ובן זוגה ממחיש עוד ביטוי לאטימות חסרת גבולות, שהיא מנת חלקם של כל מבקשי המקלט הבאים במגע עם לשכת משרד הפנים.

לפני כשנתיים נולדה לזוג תינוקת. במהלך הלידה היילה עברה הרדמה אפידורלית שהותירה אותה משותקת חלקית. מאז היא בקושי מסוגלת להתנועע, ומאחר ואין ברשותה אמצעים לרכישת כיסא גלגלים, מרבית היום היילה מרותקת למיטתה.

כמו כל מבקשי המקלט בישראל, היילה ובן זוגה נדרשים לחדש את אשרת השהייה שלהם מדי חודשיים. מאחר שההגעה ללשכת משרד הפנים כרוכה בנסיעות ובעמידה ממושכת בתור המהווים קושי עצום עבור היילה, ניסינו במוקד לפליטים ולמהגרים לבקש עבורה פטור מהתייצבות, ובמקום זאת להסדיר שבן זוגה יחדש את האשרה שלה גם ללא נוכחותה. על אף ניסיונות רבים משרד הפנים סירב, והסכים רק לאפשר לה כניסה ללא תור. יש לציין כי לשכת משרד הפנים לא נגישה לנכים – יש בה שני גרמי מדרגות ללא מעבר אחר. בפניות של המוקד למשרד הפנים ביקשנו להכניס שינוי עקרוני שיעניק פתרון לכל בעלי המוגבליות בקהילת מבקשי המקלט, המתקשים להגיע מדי חודשיים ללשכת משרד הפנים. הסברים ופניות נוספות לא הועילו.

במאמצים רבים היילה הצליחה להגיע למשרד הפנים, אך לאחר שצלחה את משוכה זו נאמר לה לתדהמתה כי עליה ללכת ולשוב פעם נוספת – הפעם עם תלוש משכורת, וכי רק עם מסמך זה תוכל לחדש את האשרה. משרד הפנים רשאי לבקש מהפונים מסמכים שונים, אך אסור לו להתנות את חידוש האשרה בהמצאת תלוש שכר כאשר מדובר בחוסים תחת הגנה קבוצתית מאריתראה ומסודאן, כאשר גם מבקשי המקלט שעובדים לא תמיד מצליחים לקבל תלוש שכזה מהמעסיק.

כל ההסברים על כך שהיילה איננה עובדת כרגע בשל מצבה הרפואי, כולל הצגת האישורים הרפואיים המעידים על כך, לא הועילו.

המוקד המשיך לפנות למשרד הפנים בבקשה לחדש את אשרתה גם ללא מסמך זה, אך גם הפעם לא הועילו הבקשות וההסברים, והיילה נאלצה להגיע לביקור מפרך נוסף בלשכה. בביקור שני זה, הפקידים אכן הסכימו סופסוף לחדש את אשרתה גם ללא תלוש המשכורת.

פעמיים נאלצה היילה להיטלטל ולהגיע למשרד הפנים בקושי רב, כשהיא סובלת מכאבים עזים. משרד הפנים יכול היה לחסוך ממנה את כל הסבל והמתחים הנפשיים שלוו לכך. כמו כן, משרד הפנים התחמק פעם אחר פעם מתשובה לגבי שינוי הנוהל לכלל בעלי המוגבליות, והסכים להגיב רק על המקרה הפרטני. לאור זאת שגם במשרד הפנים הכירו בכך שעל היילה להיכנס ללא תור עולה כי גם שם מבינים שבעלי מוגבליות זכאים להתייחסות מיוחדת – אך בכל זאת ניכר כי אין שום כוונה להכניס שינוי עקרוני.

אנו מקווים כי בעוד חודשיים, כאשר היילה תידרש לעבור את הסאגה מחדש, משרד הפנים ישכיל להתחשב במצבה ולא יקשה עליה שוב.

x