hotline post image

עתירה דחופה נגד המשך כליאת מבקשי מקלט שעונו בסיני במתקן “חולות”

המוקד לפליטים ולמהגרים, רופאים לזכויות אדם וא.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, הגישו היום (ראשון 22.1.17) עתירה דחופה לבג”ץ בקריאה למנוע את החזקתם במתקן “חולות” של מבקשי המקלט שעברו עינויים קשים ועבדות בסיני. בעתירה מודגש יש צורך בקביעה מפורשת שתאסור על זימונם של קורבנות עינויים למתקן, וכי הסוגיה דורשת הכרעה דחופה.

לעתירה המלאה

לתגובת המשיבים מתאריך ה20.8.17

תגובה לתגובת המשיבים מיום 6.9.2017

x