hotline post image

עתירה לבג”ץ נגד תיקון מס’ 5 לחוק למניעת הסתננות

ארגוני זכויות האדם הגישו הבוקר (חמישי) עתירה דחופה לבג”ץ הקוראת לביטול התיקון האחרון לחוק למניעת הסתננות, וכן בקשה למתן צו ביניים לעיכוב החלת החוק על מי שטרם זומנו למתקן “חולות”. העתירה הוגשה על ידי עורכי הדין עודד פלר ויונתן ברמן מהאגודה לזכויות האזרח, עורכי הדין אסף וייצן ורחל פרידמן מהמוקד לפליטים ומהגרים, עורכי הדין ענת בן דור ואלעד כהנא מהתכנית לזכויות פליטים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב ועורכת הדין אסנת כהן ליפשיץ מהקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ועסקים. העתירה הוגשה גם בשמם של הארגונים א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם והמרכז לקידום פליטים אפריקאים, וכן בשמם של שני מבקשי מקלט, אזרח אריתראה ואזרח סודן, הכלואים מזה כ-10 חודשים במתקן “חולות”.

“האוכלוסייה שבה עוסקת עתירה זו, היא אחת האוכלוסיות השנואות והחלשות ביותר בישראל. ההסתה כלפיה שוברת שיאים חדשים מדי יום”, נכתב בפתח העתירה. “פוליטיקאים משתמשים בה כשעיר לעזאזל, בו הם תולים את מצוקותיהם האמיתיות של חלקים מוחלשים אחרים בחברה הישראלית…אחרי שנים של שיסוי והסתה נגד אוכלוסיה זו, נגד ה”סרטן בגוף שלנו”, לא פלא שהמחוקקים סבורים כי נקיטת עוד ועוד אמצעים שמטרתם הפיכת חייה של אוכלוסייה זו לאומללים, הרתעה, ענישה, כליאה ופגיעה בכל זכות שניתן להעלות על הדעת, הן לגיטימיות”.

עורכי הדין מבהירים עוד כי כל תכליותיו של התיקון החדש זהות לאלו שביהמ”ש פסל בעבר, ובראשן המטרה המוצהרת “לעודד” יציאה של מבקשי מקלט באמצעות שבירת רוחם, גם במקרים בהם מכירה המדינה בסכנה הנשקפת להם במדינות מוצאם: “החוק ממשיך ופוגע בבני אדם הזכאים להגנות בינלאומיות, שמדינת ישראל החליטה שאין לגרשם מתחומה… כמו החוקים שנפסלו לפניה, החקיקה מתמקדת בשבירת רוחם, כליאתם והגבלת חירותם של מי שלא ניתן לגירוש כאמצעי להפעלת לחץ שיביא לעזיבה “מרצון” – מטרה שעליה עמדו השופטים בפסק הדין האחרון כתכלית בלתי ראויה השקולה לגירוש והפרה של עיקרון ה- “non-refoulement”. תכלית זו מכתיבה את ההסדרים שנקבעו: אין בהם לא בשורה לתושבי דרום תל אביב ולא הגנה על זכויותיהם של אנשים שנמלטו מעינויים ומרדיפות”.

להורדת העתירה המלאה לחצו כאן

להורדת הבקשה לצו ביניים

x