hotline post image

בג”ץ 2164/20 – עתירה לשחרור ממשמורת בעת התפשטות נגיף הקורונה

במרץ 2020 עתרנו לבג”ץ כנגד החלטת בית הדין לביקורת משמורת להותיר מבקש מקלט מסודאן במשמורת מנהלית למרות החשש מהתפשטות נגיף הקורונה בבתי הסוהר. העותר מוחזק במעצר מנהלי מתוקף “נוהל הטיפול במסתננים מעורבים בפלילים” אחרי שריצה מאסר פלילי בגין עבירת סמים. טענו כי שחרורו לא מהווה סכנה לציבור, בעוד סכנה ממשית נשקפת לבריאותו כל זמן שהוא מוחזק במעצר חסר תכלית ותוחלת.

 

לקריאת העתירה

x