hotline post image

בית משפט: הוראת שהייה שניתן בהעדר שימוע כדין – בטלה

פסק דין של בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע שניתנה בתגובה לעתירת המוקד. פסק הדין ביטל את הוראת השהייה למתקן הכליאה “חולות” שניתנה לאחר מהפליטים שצעדו לירושלים ונענשו על כך במעצר בכלא סהרונים.

להורדת פסק הדין לחצו כאן

x