hotline post image

פרויקט הסרת מכשולים

פרויקט משותף של המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם-ישראל.

משך הפעילות: ינואר 2014 – דצמבר 2015

פרויקט הסרת מכשולים (Removing Barriers) פועל להסרת מכשולים בהם נתקלים מהגרי עבודה ומבקשי מקלט בעת שהם פונים לרשויות המדינה. הפרויקט פועל בשלושה אפיקים מרכזיים: פעילות משפטית, פעילות ציבורית בדמות קמפיין שנתי ופעילות לובי בקרב מקבלי החלטות וחברי כנסת.

על-מנת להעלות את המודעות לסוגיות הנוגעות בהגירה, צוות הפרויקט מפרסם מדי שלושה חודשים עדכן בענייני הגירה, “המהגר”, בעברית ובאנגלית.

הקמפיין של הפרויקט לשנת 2014, “הכסף קבור בחולות” שנעשה בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם נוספים עסק בתקציבי הענק שמופנים על-ידי המדינה לכליאתם של מבקשי מקלט והציע חלופות אפשריות לשימוש בכסף זה שהיו תורמות יותר לדרום תל אביב ולמדינת ישראל. הקמפיין כלל שלטי חוצות, חלוקת פליירים וקמפיין ברשתות החברתיות, בעיקר בפייסבוק.

20141102_153449
אחד מהפוסטרים של הקמפיין

קמפיין נוסף נערך במסגרת הפרויקט הוא “קולות מחולות”. הקמפיין ביקש לתת קול ובמה לאלפי מבקשי מקלט ופליטים שכלואים במתקני הכליאה ‘חולות’ ו’סהרונים’.ב’קולות מחולות’ אספנו ציטוטים קצרים המיועדים להפצה ברשתות החברתיות, מתוך ראיונות עם מבקשי מקלט ופליטים מאריתראיה וסודן הכלואים ב’חולות’ וב’סהרונים’. אלפי ישראלים הצטרפו לקמפיין ונתנו את קולם לחסרי הקול הכלואים רחוק מהעין ליד גבול מצרים.

mavet

הפרויקט נתמך על-ידי האיחוד האירופי
EU-Flag

x