hotline post image

לקראת שיקום: כנס ראשון מסוגו בנושא ניצולי מחנות העינויים בסיני

בישראל חיים כ-40 אלף מבקשי מקלט מאריתראה ומסודן, וכ-4,000 מתוכם – נשים, גברים, ואף ילדים – הם ניצולי מחנות העינויים בסיני. אנשים אלה סובלים מטראומות קשות, וזקוקים לטיפול רפואי ולמנגנוני תמיכה פיזיים ונפשיים שיסייעו להם לשקם את חייהם ולשוב לתפקוד. נוכח מעמדם העמום בישראל, אין לאותם ניצולים גישה לשירותי בריאות ורווחה ציבוריים, והם נאלצים להסתמך על ארגוני החברה האזרחית, היכולים להעניק סיוע מוגבל בלבד. ב-8.1.1.17 יתקיים כנס ראשון מסוגו של המוקד לפליטים ולמהגרים, רופאים לזכויות אדם – ישראל וארגון אס”ף, בו תוצג הצעה לתוכנית חדשה המבוססת על מסגרות קיימות, שתאפשר את שיקומם של אותם אנשים בהתאם למחויבות הבינלאומיות והמוסריות של ישראל.

לפרטים –

%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-14-6-16-1

x