hotline post image

אומרים לא להבאת עובדים שלא באמצעות הסכמים בילטראליים!

הממשלה מקדמת הבאה של 20,000 עובדים מסין, בניגוד להחלטות ממשלה קודמות המחייבות הגעת עובדים רק במסגרת הסכמים בילאטרליים. הפיצו את הסרטון ועיזרו לנו למנוע את ההחלטה הפופוליסטית, שתעשיר את כיסיהם של גורמים בעלי אינטרסים ותפגע בו זמנית בכולנו!”

 

בקרו באתר למידע נוסף כאן

 

x