hotline post image

אל תעצמו עיניים

הסרטון שאתם עומדים לצפות בו מבוסס על סיפור אמיתי. השמות שונו, אבל הפרטים לקוחים ממציאות החיים של מהגרות ומהגרים רבים בישראל. לצד מקרים רבים של משפחות המאמצות לחיקם את עובדי ועובדות הסיעוד המטפלים בבן משפחתם, ישנה גם מציאות אחרת ומכאיבה. בקלות בלתי נסבלת, עובדי ועובדות סיעוד יכולים ליפול קורבן להעסקה נצלנית ופוגענית. רק ב-2006, הודות לעבודה משותפת יחד עם ארגון קו לעובד הצלחנו להביא לכך שהעסקה בתנאי עבדות הפכה לעבירה פלילית במדינת ישראל.

אנחנו מבקשים מכם לפקוח עיניים, לשים לב לסימני האזהרה ולעזור לנו להילחם בתופעה המחרידה הזאת. בידוד חברתי, החזקת דרכון, עבודה ללא הפסקה והלנת שכר – כל אלו יכולים להוות חשד לסחר בבני אדם ולהעסקה בתנאי עבדות.

מוטב לעורר אזעקת שווא מלהפקיר את הקורבנות.

אנחנו רוצים להודות ליונתן פרי וליובל גילת שיצרו את הסרטון במסגרת הקורס ״המדינה זו אני: עיצוב לשינוי חברתי” בהנחיית רותי קנטור ואביב אלחסיד, כחלק מלימודיהם במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל.

 

x