hotline post image

לא בבני אדם – הארוע השנתי למאבק בסחר בבני אדם בישראל

הצטרפו למאבק – הגיעו גם אתם לארוע השנתי למאבק בסחר בבני אדם בישראל! הזמינו כרטיסים עוד היום!

בישראל חיים אלפי קורבנות עינויים וסחר בבני אדם – מבקשי מקלט ששרדו את מחנות העינויים בסיני וכיום לא זוכים לשיקום או סיוע מהמדינה, קורבנות סחר בנשים ומהגרי עבודה שמועסקים בתנאי עבדות. המוקד פועל מאז הקמתו בשנת 1998 לסיוע לקורבנות בסחר בבני אדם ולהביא למיגור התופעה.

invite

x