hotline header big image

גל מעצרים של מבקשי מקלט שלא הצליחו לחדש את אשרותיהם

גל מעצרים של מבקשי מקלט שלא הצליחו לחדש את אשרות השהייה – משרד הפנים מתנה חידוש אשרות בהצגת תלוש משכורת וחוזה דירה

עשרות מבקשי מקלט נעצרו בשבועים האחרונים מכיוון שלא החזיקו אשרת שהייה בתוקף – לאחר שבחודשים האחרונים משרד הפנים מסרב לחדש אשרות שהייה למי שאין ברשותו תלוש משכורת וחוזה דירה. על פי הגרסה החדשה של חוק ההסתננות, ניתן לכלוא מבקשי מקלט שלא הייתה ברשותם אשרה בתוקף עד ל- 120 ימים (תלוי בפרק הזמן בו שהו ללא אשרה).

בעבר, בתגובה לפניות “המוקד לפליטים ולמהגרים”, רשות האוכלוסין וההגירה הבהירה כי רק מי שברשותו המסמכים צריך להציגם (“ככל שאלה בידם”, ראו תגובה לדוגמא מחודש ספטמבר). חרף הוראה זו, משרד הפנים המשיך בחודשים האחרונים לסרב לחדש את אשרות השהייה למי שלא היו ברשותו המסמכים, בתגובה מטעם רשות האוכלוסין וההגירה שנשלחה ל”מוקד” בשבוע שעבר, נכתב כי הצגת המסמכים היא חלק מהנוהל.

מבקשי המקלט נתקלים בקשיים בהשגת המסמכים הדרושים – כאשר לא תמיד נמצא ברשותם חוזה דירה על שמם והם לא תמיד עובדים בעבודה קבועה (תלוש משכורת ניתן רק לאחר חודש). כך סיפר דניאל, מבקש מקלט מאריתראה: “הם מסבירים לפקידים שהרבה חברים גרים באותה דירה, אבל רק השם של מי ששכר אותה מופיע על החוזה. הרבה אחרים לא יכולים להביא תלושי שכר. אחרי שמחכים כל כך הרבה ימים לאשרות, מפטרים אותנו ואנחנו כל הזמן צריכים למצוא מקומות עבודה חדשים. בגלל זה עוד אין לנו תלושי שכר. מעסיקים רבים גם לא רוצים לתת לנו תלושים כאלו. הפקידים לא רוצים לשמוע. מגרשים החוצה מי שאין לו חוזה או תלושים”.

לעיתים, גם כאשר מבקשי המקלט מגיעים עם המסמכים הדרושים, הם אינם מספקים – כך סיפר ב’, גם הוא מאריתראה: “אני הלכתי לחדש את האשרה, בקשו חוזה שכר דירה ותלוש משכורת, ובגלל זה אמרו שהם לא יכולים לחדש. אחרי חודש הבאתי חוזה שכר דירה – ואמרו לי אין חותמת זה לא מסודר…לפני יומיים עצרו אותי ההגירה”. פ’ מאריתראה סיפר: “באתי שלוש פעמים למשרד הפנים וכל פעם אומרים לי שהחוזה לא טוב כי יש בו מחיקות”. חלק ממבקשי המקלט נעצרו במתחם לשכת משרד הפנים כאשר הגיעו על מנת להציג את המסמכים – כפי שהעיד ו’, כשהובא בפני בית הדין לביקורת משמורת במסגרת מעצרו בשבוע שעבר: “הייתה לי ויזה עד לחודש דצמבר. לא חידשתי את הויזה כי היו הרבה אנשים בתור. אמרו לי להביא חוזה של שכר דירה ותלוש משכורת. הבאתי להם את מה שביקשו – אבל עצרו אותי.”

(ניתן לקרוא עדויות נוספות בפרוטוקולים של בית הדין לביקורת משמורת)

בתחילת חודש נובמבר נסגרה הלשכה המרכזית לחידוש אשרות בתל אביב, ובמקומה נפתחה לשכה חדשה בבני ברק שפועלת בהיקף שעות מצומצם יותר. בנוסף, במסגרת אותו קיצוץ נסגרה גם הלשכה שפעלה בחדרה – וכך ישנן שלוש לשכות בלבד העומדות לרשות מבקשי מקלט (בני ברק, באר שבע ואילת), כאשר למתגוררים בצפון אין כלל לשכה הקרובה למקום מגוריהם.

x