hotline header big image

ממשלת אוגנדה מכחישה בתוקף את קיומו של כל הסדר עם ישראל להעברת מבקשי מקלט

העיתון New Vision שרואה אור באוגנדה פירסם אתמול (שלישי 28.4) כתבה נרחבת על ההסכם הקיים לכאורה עם ישראל בדבר העברת מבקשי מקלט לתחומה. בכתבה מכחישים שר החוץ האוגנדי, דוברת משרד הפנים, גורם בכיר נוסף במשרד החוץ ונציב הפליטים במשרד ראש הממשלה את קיומו של כל הסכם עם ישראל. שר החוץ אף הדגיש כי אם אכן התבצעו העברות שכאלה, הרי שהן נעשו באופן בלתי חוקי.

צילום של החלק הרלוונטי בכתבה

“ההכחשה הגורפת של ממשלת אוגנדה מדאיגה וממחישה את הפער בין הבטחותיה של ישראל למציאות בפועל”, נמסר מהמוקד לפליטים ולמהגרים. “העדויות שברשותנו מצביעות על כך שמבקשי מקלט רבים נשלחו לאוגנדה וגילו כי בניגוד למה שישראל הבטיחה להם, אין להם שום מעמד חוקי, יכולת לשכור דירה, לעבוד או להגיש בקשת מקלט. הדיווח הנוכחי מוכיח שוב כי ישראל משחקת בחיי אדם ומפקירה את מבקשי המקלט למסעות מסוכנים, ללא כל ערובה לביטחונם”.

x