hotline header big image

משרד הפנים החל לזמן מבקשי מקלט ב”חולות” לשימועים לפני מעבר לכליאה בלתי מוגבלת בזמן בכלא סהרונים

משרד הפנים במתקן “חולות” החל לזמן לשימועים מוחזקים אשר בקשת המקלט שלהם נדחתה; למבקשי המקלט הובהר כי בתוך שבועיים, אם לא יחתמו על עזיבה למדינה שלישית, יועברו לכליאה בלתי מוגבלת בזמן בכלא סהרונים.

על פי הדיווחים שהתקבלו ב”מוקד לפליטים ולמהגרים”, עד כה השבוע זומנו שבעה מוחזקים, הראשונים מביניהם ביום שני (22.6).

כזכור, בתחילת חודש אפריל משרד הפנים החל לחלק הודעות לחלק מהמוחזקים ב”חולות” המסבירות כי “נמצאה” עבורם מדינה שלישית, וכי עליהם להחליט בתוך חודש אם יעזבו או ייכלאו ב”סהרונים”.

על פי העדויות והמידע שברשות ארגוני זכויות האדם, למבקשי המקלט לא ניתן שום מעמד חוקי במדינות רואנדה ואוגנדה, אין באפשרותם לעבוד או לשכור דירה והמסמכים המזהים שלהם וכספם נלקחים מהם עם הגיעם.

x