hotline header big image

תגובת ארגוני זכויות האדם להחלטת הממשלה, לפיה דרום תל אביב ואזורים נוספים בהם חיים מבקשי מקלט רבים יוכרזו כאזורי עדיפות לאומית

28/07/2018

תגובת ארגוני זכויות האדם (המוקד לפליטים ולמהגרים, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, רופאים לזכויות אדם, קו לעובד, האגודה לזכויות האזרח והמרכז לקידום פליטים אפריקאים) להחלטת הממשלה, לפיה דרום תל אביב ואזורים נוספים בהם חיים מבקשי מקלט רבים יוכרזו כאזורי עדיפות לאומית:

 

אנחנו מברכים על החלטת הממשלה להתחיל לעשות את מה שאנחנו קוראים לה לעשות כבר שנים ארוכות: לנסות ולתקן את העוול השיטתי שהיא גרמה לדרום תל אביב ולאזורים אחרים בפריפריה החברתית לאורך שנים. ההזנחה הממושכת היא זאת שהפכה את האזורים האלו לאטרקטיביים עבור אוכלוסיית מבקשי המקלט בישראל, שהיא אחת מהאוכלוסיות המוחלשות ביותר בישראל. חשוב לזכור כי רק לפני שלושה חודשים, במסגרת ההסכם שנחתם עם נציבות האו”ם לפליטים, אותה הממשלה הבטיחה להשקיע חצי מיליארד ש”ח לשיקום דרום תל אביב בלבד! ההצעה הנוכחית, של הקצאת 28 מיליון ש”ח על פני שלוש שנים לשיקום אזורים ברחבי הארץ כולה, היא בבחינת לעג לרש. אנחנו מצפים לשמוע מה יהיו הצעדים הבאים של הממשלה לטובת השיקום הנחוץ של דרום תל אביב.

x