hotline header big image

ארגוני זכויות האדם עתרו לבג”ץ: יש לאפשר הכנסת מוצרי מזון למתקן “חולות”, במיוחד בחודש הרמאדן

האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים ורופאים לזכויות אדם הגישו היום (רביעי, 1.7) עתירה דחופה לבג”ץ, נוכח סירוב שב”ס לאפשר למוחזקים ב”חולות” להכניס למתקן מוצרי מזון ולהכינם במתקן. על פי הארגונים, סירוב זה פוגע במבקשי המקלט במתקן בכל יום, אך בייחוד בימים אלה, בהם מצויין חודש הרמאדן.

בעתירה מסביר עו”ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח כי כשני שליש מהשוהים במתקן צמים ומקיימים ארוחת איפטאר, ארוחה לשבירת הצום, מדי ערב עם רדת החשיכה. “כיוון שהם אינם מורשים להכניס למתקן מזון ולהכינו שם, הצמים אנוסים לצאת מדי ערב למדבר, ולקיים בו, על הארץ, את ארוחת האיפטאר. את ארוחותיהם הם מבשלים בתנאי שדה על גבי מדורות, שאותן הם מבעירים מזרדים שקוששו. אין זו דרך לקיים את מנהגי החג. תופעה משפילה זו, שמקורה אך ורק במדיניות המשיבים שלא לאפשר לשוהים במתקן להכניס אליו מזון, להתקינו ולצרוך אותו, פוגעת באופן חמור בכבודם של השוהים במתקן, בחירותם, באוטונומיה שלהם ובחופש הדת”. לעתירה מצורפות תמונות הממחישות את סוג המזון הבסיסי הניתן במתקן, אל מול האוכל המסורתי אותו מכינים מבקשי המקלט.

בעתירה מובהר כי ישנו קשר הדוק בין סוגיה זו לבין העתירה החוקתית שהגישו הארגונים, הדורשת להורות על ביטול החוק למניעת הסתננות ועל סגירת המתקן: “סוגיית המזון במתקן “חולות” אינה עומדת לעצמה. היא פרגמנט אחד בשורה של אמצעים שנועדו לתכלית אחת – לייאש את היושבים במתקן ולדחוק אותם מחוץ לישראל”.

הארגונים קוראים לבית המשפט לקיים דיון דחוף בעתירה.

x